Diarienummer KS-0412/2017
Titel Rekrytering av vice stadsdirektör tillika biträdande förvaltningschef för stadsledningskontoret
Startdatum 2017-05-04
Ansvarig nämnd Kommunstyrelsen
Ärendestatus Avslutat
Avslutningsdatum 2017-06-16
Kontakt kommunstyrelsen@sundbyberg.se

Dokument

Beskrivning Datum Riktning Dokument
Rekrytering av vice stadsdirektör tillika biträdande förvaltningschef för stadsledningskontoret 2017-05-04 Utgående Visa fil
1, 2
Protokollsutdrag från kommunstyrelsens sammanträde den 15 maj 2017 - Rekrytering av vice stadsdirektör tillika biträdande förvaltningschef för stadsledningskontoret 2017-05-17 Upprättat Visa dokumentet
Expediering - Protokollsutdrag från kommunstyrelsens sammanträde den 15 maj 2017 - Rekrytering av vice stadsdirektör tillika biträdande förvaltningschef för stadsledningskontoret 2017-05-18 Utgående Visa fil
1, 2