Diarienummer KS-0407/2017
Titel Rekrytering av förvaltningschef för social- och arbetsmarknadsförvaltningen
Startdatum 2017-05-03
Ansvarig nämnd Kommunstyrelsen
Ärendestatus Avslutat
Avslutningsdatum 2017-06-16
Kontakt kommunstyrelsen@sundbyberg.se

Dokument

Beskrivning Datum Riktning Dokument
Rekrytering av förvaltningschef för social- och arbetsmarknadsförvaltningen 2017-05-03 Utgående Visa fil
1, 2, 3
Social- och arbetsmarknadsnämndens ordförandes beslut den 10 maj 2017 2017-05-10 Inkommande Visa dokumentet
Protokollsutdrag från kommunstyrelsens sammanträde den 15 maj 2017 - Rekrytering av förvaltningschef för social- och arbetsmarknadsförvaltningen 2017-05-17 Upprättat Visa dokumentet