Diarienummer KS-0403/2017
Titel Remiss - Inbjudan från Länsstyrelsen i Stockholms län att lämna synpunkter på ansökan om tillstånd till kameraövervakning med drönare för Orica Sweden AB
Startdatum 2017-04-27
Ansvarig nämnd Kommunstyrelsen
Ärendestatus Avslutat
Avslutningsdatum 2017-05-19
Kontakt kommunstyrelsen@sundbyberg.se

Dokument

Beskrivning Datum Riktning Dokument
Remiss - Inbjudan från Länsstyrelsen i Stockholms län att lämna synpunkter på ansökan om tillstånd till kameraövervakning med drönare för Orica Sweden AB 2017-04-27 Inkommande Visa fil
1, 2
Fråga om anstånd 2017-04-27 Utgående Visa fil
1, 2
Svar på remiss - Inbjudan från Länsstyrelsen i Stockholms län att lämna synpunkter på ansökan om tillstånd till kameraövervakning med drönare för Orica Sweden AB 2017-05-02 Utgående Visa fil
1, 2, 3, 4
Förslag till svar på remiss - Inbjudan från Länsstyrelsen i Stockholms län att lämna synpunkter på ansökan om tillstånd till kameraövervakning med drönare för Orica Sweden AB 2017-05-02 Upprättat Visa dokumentet
Undertecknat svar på remiss - Inbjudan från Länsstyrelsen i Stockholms län att lämna synpunkter på ansökan om tillstånd till kameraövervakning med drönare för Orica Sweden AB 2017-05-16 Upprättat Visa dokumentet
Expediering av svar på remiss - Dnr 4019-2017 2017-05-16 Utgående Visa fil
1, 2
Vänsterpartiets skrivelse den 15 maj 2017 2017-05-15 Inkommande Visa dokumentet
Protokollsutdrag från kommunstyrelsens sammanträde den 15 maj 2017 - Svar på remiss - Inbjudan från Länsstyrelsen i Stockholms län att lämna synpunkter på ansökan om tillstånd till kameraövervakning med drönare för Orica Sweden AB 2017-05-17 Upprättat Visa dokumentet
Tillstånd till kameraövervakning med drönare, Orica Sweden AB 2017-05-19 Inkommande Visa dokumentet