Diarienummer KS-0401/2016
Titel Medborgarförslag - Föreslår att en gångväg anläggs på norra sidan av Hamngatan mellan nr 19 och nr 11.
Startdatum 2016-08-11
Ansvarig nämnd Kommunstyrelsen
Ärendestatus Avslutat
Avslutningsdatum 2017-04-19
Kontakt kommunstyrelsen@sundbyberg.se

Dokument

Beskrivning Datum Riktning Dokument
Kontaktuppgifter till förslagsställaren 2016-08-11 Inkommande PUL
Medborgarförslag - Föreslår att en gångväg anläggs på norra sidan av Hamngatan mellan nr 19 och nr 11. 2016-08-11 Inkommande Visa dokumentet
Protokollsutdrag från kommunfullmäktiges sammanträde den 24 oktober 2016 - Medborgarförslag - Föreslår att en gångväg anläggs på norra sidan av Hamngatan mellan nr 19 och nr 11. 2016-11-01 Upprättat Visa dokumentet
Expedierat medborgarförslaget till stadsmiljö- och tekniska nämnden för handläggning och besvarande 2016-11-07 Utgående Visa dokumentet
Stadsmiljö- och serviceförvaltningens beslutsunderlag inför sammanträde i stadsmiljö- och tekniska nämnden 21 februari 2017 - Anläggning av gångväg på norra sidan av Hamngatan 2017-02-10 Inkommande Visa fil
1, 2
Protokollsutdrag från stadsmiljö- och tekniska nämndens sammanträde den 21 februari 2017 - Medborgarförslag - Föreslår att en gångväg anläggs på norra sidan av Hamngatan mellan nr 19 och nr 11 2017-02-24 Inkommande Visa fil
1, 2
Protokollsutdrag från kommunfullmäktiges sammanträde den 27 mars 2017 - Protokollsutdrag från stadsmiljö- och tekniska nämndens sammanträde den 21 februari 2017 - Medborgarförslag - Föreslår att en gångväg anläggs på norra sidan av Hamngatan mellan n 2017-04-04 Upprättat Visa dokumentet
Expediering för kännedom 2017-04-19 Utgående Visa dokumentet