Diarienummer KS-0399/2017
Titel Medborgarförslag - Utveckla spåren i Ursvik
Startdatum 2017-04-26
Ansvarig nämnd Kommunstyrelsen
Ärendestatus Behandlas
Avslutningsdatum
Kontakt kommunstyrelsen@sundbyberg.se

Dokument

Beskrivning Datum Riktning Dokument
Kontaktuppgifter till förslagsställaren 2017-04-26 Inkommande PUL
Medborgarförslag - Utveckla spåren i Ursvik 2017-04-26 Inkommande Visa dokumentet
Protokollsutdrag från kommunfullmäktiges sammanträde den 29 maj 2017 - Medborgarförslag - Utveckla spåren i Ursvik 2017-06-02 Upprättat Visa dokumentet
Expedierat medborgarförslaget till kultur- och fritidsnämnden för handläggning och besvarande 2017-06-07 Utgående Visa fil
1, 2, 3