Diarienummer KS-0397/2017
Titel Interpellation - Elevers frånvaro i grundskolan. Ställd till grundskole- och gymnasienämndens ordförande av Stefan Buncic (SD)
Startdatum 2017-04-26
Ansvarig nämnd Kommunstyrelsen
Ärendestatus Avslutat
Avslutningsdatum 2017-06-09
Kontakt kommunstyrelsen@sundbyberg.se

Dokument