Diarienummer KS-0396/2017
Titel Remiss - Inbjudan från Länsstyrelsen i Södermanlands län att lämna synpunkter på ansökan om tillstånd till kameraövervakning med drönare för Diagona AB
Startdatum 2017-04-26
Ansvarig nämnd Kommunstyrelsen
Ärendestatus Avslutat
Avslutningsdatum 2017-06-19
Kontakt kommunstyrelsen@sundbyberg.se

Dokument

Beskrivning Datum Riktning Dokument
Remiss - Inbjudan från Länsstyrelsen i Södermanlands län att lämna synpunkter på ansökan om tillstånd till kameraövervakning med drönare för Diagona AB 2017-04-26 Inkommande Visa fil
1, 2, 3
Svar på remiss - Inbjudan från Länsstyrelsen i Södermanlands län att lämna synpunkter på ansökan om tillstånd till kameraövervakning med drönare för Diagona AB 2017-04-27 Utgående Visa fil
1, 2, 3, 4
Förslag till svar remiss - Inbjudan från Länsstyrelsen i Södermanlands län att lämna synpunkter på ansökan om tillstånd till kameraövervakning med drönare för Diagona AB 2017-04-27 Upprättat Visa dokumentet
Undertecknat svar remiss - Inbjudan från Länsstyrelsen i Södermanlands län att lämna synpunkter på ansökan om tillstånd till kameraövervakning med drönare för Diagona AB 2017-05-16 Upprättat Visa dokumentet
Expediering av svar på remiss - Dnr: 211-1976-2017 2017-05-16 Utgående Visa fil
1, 2
Vänsterpartiets skrivelse den 15 maj 2017 2017-05-15 Inkommande Visa dokumentet
Protokollsutdrag från kommunstyrelsens sammanträde den 15 maj 2017 - Svar på remiss - Inbjudan från Länsstyrelsen i Södermanlands län att lämna synpunkter på ansökan om tillstånd till kameraövervakning med drönare för Diagona AB 2017-05-17 Upprättat Visa dokumentet
Beslut om tillstånd till kameraövervakning med drönare för Diagona AB 2017-06-16 Inkommande Visa fil
1, 2