Diarienummer KS-0393/2017
Titel Medborgarförslag - Installera belysning mot vattentornet så man kan lysa upp det i olika färger.
Startdatum 2017-04-25
Ansvarig nämnd Kommunstyrelsen
Ärendestatus Behandlas
Avslutningsdatum
Kontakt kommunstyrelsen@sundbyberg.se

Dokument