Diarienummer KS-0392/2017
Titel Motion - Ta tillbaka det politiska ansvaret. Väckt av Peter Schilling (S)
Startdatum 2017-04-25
Ansvarig nämnd Kommunstyrelsen
Ärendestatus Behandlas
Avslutningsdatum
Kontakt kommunstyrelsen@sundbyberg.se

Dokument