Diarienummer KS-0391/2017
Titel Remiss - Inbjudan från Länsstyrelsen i Stockholms län att lämna synpunkter på ansökan om tillstånd till kameraövervakning för Rapid Säkerhet AB
Startdatum 2017-04-25
Ansvarig nämnd Kommunstyrelsen
Ärendestatus Avslutat
Avslutningsdatum 2017-06-26
Kontakt kommunstyrelsen@sundbyberg.se

Dokument

Beskrivning Datum Riktning Dokument
Remiss - Inbjudan från Länsstyrelsen i Stockholms län att lämna synpunkter på ansökan om tillstånd till kameraövervakning för Rapid Säkerhet AB 2017-04-25 Inkommande Visa fil
1, 2
Fråga om anstånd 2017-04-25 Utgående Visa fil
1, 2
Svar på remiss - Inbjudan från Länsstyrelsen i Stockholms län att lämna synpunkter på ansökan om tillstånd till kameraövervakning för Rapid Säkerhet AB 2017-04-25 Utgående Visa fil
1, 2, 3
Förslag till svar på remiss - Inbjudan från Länsstyrelsen i Stockholms län att lämna synpunkter på ansökan om tillstånd till kameraövervakning för Rapid Säkerhet AB 2017-04-25 Upprättat Visa dokumentet
undertecknat svar på remiss - Inbjudan från Länsstyrelsen i Stockholms län att lämna synpunkter på ansökan om tillstånd till kameraövervakning för Rapid Säkerhet AB 2017-05-16 Upprättat Visa dokumentet
Expediering av Sundbybergs stads svar på remiss - Dnr: 2112-10321-2017 2017-05-16 Utgående Visa fil
1, 2
Protokollsutdrag från kommunstyrelsens sammanträde den 15 maj 2017 - Svar på remiss - Inbjudan från Länsstyrelsen i Stockholms län att lämna synpunkter på ansökan om tillstånd till kameraövervakning för Rapid Säkerhet AB 2017-05-17 Upprättat Visa dokumentet
Vänsterpartiets skrivelse den 15 maj 2017 2017-05-15 Inkommande Visa dokumentet
Beslut tillstånd till kameraövervakning 2017-06-26 Inkommande Visa fil
1, 2