Diarienummer KS-0390/2017
Titel Interpellation - Svälter Sundbybergs äldre? Ställd till äldrenämndens ordförande av Stefan Buncic (SD)
Startdatum 2017-04-25
Ansvarig nämnd Kommunstyrelsen
Ärendestatus Avslutat
Avslutningsdatum 2017-06-09
Kontakt kommunstyrelsen@sundbyberg.se

Dokument