Diarienummer KS-0388/2017
Titel Medborgarförslag - Verka för att en saluhall öppnas i anslutning till Sturegatan.
Startdatum 2017-04-25
Ansvarig nämnd Kommunstyrelsen
Ärendestatus Behandlas
Avslutningsdatum
Kontakt kommunstyrelsen@sundbyberg.se

Dokument