Diarienummer KS-0387/2017
Titel Interpellation - Hur klarar styret boendekedjan? Ställd till social- och arbetsmarknadsnämndens ordförande av Marie Lundman Völker (S)
Startdatum 2017-04-25
Ansvarig nämnd Kommunstyrelsen
Ärendestatus Avslutat
Avslutningsdatum 2017-07-07
Kontakt kommunstyrelsen@sundbyberg.se

Dokument