Diarienummer KS-0386/2017
Titel Motion - Arbeta förebyggande för att främja ungdomars psykiska hälsa. Väckt av Åsa Zetterberg (S)
Startdatum 2017-04-25
Ansvarig nämnd Kommunstyrelsen
Ärendestatus Behandlas
Avslutningsdatum
Kontakt kommunstyrelsen@sundbyberg.se

Dokument