Diarienummer KS-0383/2017
Titel Detaljplan för tillbyggnad av bostäder på befintligt bostadshus på fastigheten APOTEKET 13, Humblegatan 33 i Sundbyberg
Startdatum 2017-04-24
Ansvarig nämnd Kommunstyrelsen
Ärendestatus Behandlas
Avslutningsdatum
Kontakt kommunstyrelsen@sundbyberg.se

Dokument

Beskrivning Datum Riktning Dokument
Ansökan om planbesked för tillbyggnad av bostäder på befintligt bostadshus på fastigheten APOTEKET 13, Humblegatan 33 i Sundbyberg 2017-04-21 Inkommande Visa fil
1, 2, 3, 4
Stadsledningskontorets bedömning inför planbesked för tillbyggnad av bostäder på befintligt bostadshus på fastigheten APOTEKET 13, Humblegatan 33 i Sundbyberg 2017-05-12 Upprättat Visa dokumentet
Information om planbesked för tillbyggnad av bostäder på befintligt bostadshus på fastigheten APOTEKET 13, Humblegatan 33 i Sundbyberg 2017-05-12 Utgående
Planbesked för tillbyggnad av bostäder på befintligt bostadshus på fastigheten APOTEKET 13, Humblegatan 33 i Sundbyberg 2017-05-12 Utgående Visa fil
1, 2, 3, 4, 5, 6
Fullmakt samt befintlig lägenhetssammanställning 2017-05-16 Inkommande Visa fil
1, 2
Protokollsutdrag från kommunstyrelsens exploaterings- och hållbarhetsutskotts sammanträde den 28 augusti 2017 - Detaljplan för tillbyggnad av bostäder på befintligt bostadshus på fastigheten APOTEKET 13, Humblegatan 33 i Sundbyberg 2017-08-31 Upprättat Visa dokumentet
Vänsterpartiets skrivelse den 11 september 2017 2017-09-13 Inkommande Visa dokumentet
Protokollsutdrag från kommunstyrelsens sammanträde den 11 september 2017 - Planbesked för tillbyggnad av bostäder på befintligt bostadshus på fastigheten APOTEKET 13, Humblegatan 33 i Sundbyberg 2017-09-13 Upprättat Visa fil
1, 2, 3
Underrättelse om beslut för planbesked vid kommunstyrelsens sammanträde 11 september 2017 2017-10-08 Utgående Visa dokumentet
Underrättelse om planbesked för tillbyggnad av bostäder på befintligt bostadshus på fastigheten APOTEKET 13, Humblegatan 33 i Sundbyberg 2017-10-09 Utgående Visa fil
1, 2