Visa ärende

Diarienummer KS-0383/2015
Titel Motion - Gör det enklare att starta företag i Sundbyberg. Väckt av Josefin Malmqvist (M)
Startdatum 2015-05-27
Ansvarig nämnd Kommunstyrelsen
Ärendestatus Avslutat
Avslutningsdatum 2015-10-27
Kontakt kommunstyrelsen@sundbyberg.se

Dokument

Beskrivning Datum Riktning Dokument
Motion - Gör det enklare att starta företag i Sundbyberg. Väckt av Josefin Malmqvist (M) 2015-05-25 Inkommande Visa dokumentet
Protokollsutdrag från kommunfullmäktiges sammanträde den 25 maj 2015 - Motion - Gör det enklare att starta företag i Sundbyberg. Väckt av Josefin Malmqvist (M) 2015-06-02 Upprättat
Svar på motion - Gör det enklare att starta företag i Sundbyberg. Väckt av Josefin Malmqvist (M) 2015-06-02 Utgående Visa fil
1, 2, 3
Stadsledningskontorets underlag till motion - Gör det enklare att starta företag i Sundbyberg. Väckt av Josefin Malmqvist (M) 2015-06-26 Upprättat Visa dokumentet
Protokollsutdrag från kommunstyrelsens sammanträde den 7 september 2015 - Svar på motion - Gör det enklare att starta företag i Sundbyberg. Väckt av Josefin Malmqvist (M) 2015-09-10 Upprättat Visa dokumentet
Protokollsutdrag från kommunfullmäktiges sammanträde den 21 september 2015 - Svar på motion - Gör det enklare att starta företag i Sundbyberg. Väckt av Josefin Malmqvist (M) 2015-09-29 Upprättat Visa dokumentet
Protokollsutdrag från kommunfullmäktiges sammanträde den 19 oktober 2015 - Svar på motion - Gör det enklare att starta företag i Sundbyberg. Väckt av Josefin Malmqvist (M) 2015-10-22 Upprättat Visa dokumentet
Expedierat protokollsutdrag från kommunfullmäktiges sammanträde den 19 oktober 2015. Till stadsbyggnads- och exploateringschef. 2015-10-27 Utgående Visa fil
1, 2