Diarienummer KS-0379/2017
Titel Markanvisningsavtal mellan Sundbybergs stad och Veidekke Bostad AB avseende del av Sundbyberg 2:22 och 2:26 vid Sundbybergskopplet, Rissne.
Startdatum 2017-04-24
Ansvarig nämnd Kommunstyrelsen
Ärendestatus Behandlas
Avslutningsdatum
Kontakt kommunstyrelsen@sundbyberg.se

Dokument

Beskrivning Datum Riktning Dokument
Information om markanvisningsavtal mellan Sundbybergs stad och Veidekke Bostad AB avseende del av Sundbyberg 2:22 och 2:26 vid Sundbybergskopplet, Rissne. 2017-04-24 Utgående
Protokollsutdrag från kommunstyrelsens exploaterings- och hållbarhetsutskotts sammanträde den 18 september 2017 - Markanvisningsavtal mellan Sundbybergs stad och Veidekke Bostad AB avseende del av Sundbyberg 2:22 och 2:26 vid Sundbybergskopplet, Riss 2017-09-18 Upprättat Visa dokumentet