Diarienummer KS-0378/2016
Titel Medborgarförslag - Hej. Lägg en matta på grusfotbollsplanen på Duvullavägen 39. Ingen vill spela där nu. Alltid tom.
Startdatum 2016-07-12
Ansvarig nämnd Kommunstyrelsen
Ärendestatus Avslutat
Avslutningsdatum 2017-04-19
Kontakt kommunstyrelsen@sundbyberg.se

Dokument

Beskrivning Datum Riktning Dokument
Kontaktuppgifter till förslagsställaren 2016-07-12 Inkommande PUL
Medborgarförslag - Hej. Lägg en matta på grusfotbollsplanen på Duvkullavägen 39. Ingen vill spela där nu. Alltid tom. 2016-07-12 Inkommande Visa dokumentet
Protokollsutdrag från kommunfullmäktiges sammanträde den 26 september 2016 - Medborgarförslag - Hej. Lägg en matta på grusfotbollsplanen på Duvkullavägen 39. Ingen vill spela där nu. Alltid tom. 2016-10-03 Upprättat Visa dokumentet
Expediering - Protokollsutdrag från kommunfullmäktiges sammanträde den 26 september 2016 - Medborgarförslag - Hej. Lägg en matta på grusfotbollsplanen på Duvkullavägen 39. Ingen vill spela där nu. Alltid tom. 2016-10-10 Utgående Visa fil
1, 2, 3
Protokollsutdrag från kultur- och fritidsnämnden - Svar på medborgarförslag - Hej. Lägg en matta på grusfotbollsplanen på Duvkullavägen 39. Ingen vill spela där nu. Alltid tom. 2017-03-14 Inkommande Visa fil
1, 2
Protokollsutdrag från kommunfullmäktiges sammanträde den 27 mars 2017 - Protokollsutdrag från kultur- och fritidsnämnden - Svar på medborgarförslag - Hej. Lägg en matta på grusfotbollsplanen på Duvkullavägen 39. Ingen vill spela där nu. Alltid tom. 2017-04-04 Upprättat Visa dokumentet
Expediering av protokollsutdrag till kultur- och fritidsnämnden 2017-04-19 Utgående Visa dokumentet