Diarienummer KS-0377/2017
Titel Tillsyn över arkivvården inom kommunstyrelsen
Startdatum 2017-04-20
Ansvarig nämnd Kommunstyrelsen
Ärendestatus Behandlas
Avslutningsdatum
Kontakt kommunstyrelsen@sundbyberg.se

Dokument

Beskrivning Datum Riktning Dokument
Avisering om tillsyn vid avdelningen kommunsekretariat och arkiv 2017-04-20 Utgående Visa fil
1, 2
Avisering om tillsyn vid ekonomi- och kvalitetsutvecklingsavdelningen 2017-06-19 Utgående Visa dokumentet
Avisering om tillsyn vid personalavdelningen 2017-06-19 Utgående Visa dokumentet
Avisering om tillsyn vid kommunikationsavdelningen 2017-06-19 Utgående Visa dokumentet
Avisering om tillsyn vid näringslivsavdelningen 2017-06-19 Utgående Visa dokumentet
Avisering om tillsyn vid stadsbyggnadsavdelningen 2017-06-20 Utgående Visa dokumentet
Protokoll vid tillsyn över arkivvården inom kommunstyrelsen 2017-10-11 Upprättat Visa dokumentet
Tillsyn över arkivvården inom kommunstyrelsen 2017-10-26 Utgående Visa fil
1, 2
Protokollsutdrag från kommunstyrelsens sammanträde den 5 februari 2018 - Tillsyn över arkivvården inom kommunstyrelsen 2018-02-06 Upprättat Visa dokumentet