Diarienummer KS-0375/2016
Titel Detaljplan för ny infart på del av fastigheterna SUNDBYBERG 2:30 och FREDEN STÖRRE 14, Östra Madenvägen, Hallonbergen
Startdatum 2016-07-08
Ansvarig nämnd Kommunstyrelsen
Ärendestatus Behandlas
Avslutningsdatum
Kontakt kommunstyrelsen@sundbyberg.se

Dokument

Beskrivning Datum Riktning Dokument
Förfrågan om planuppdrag för utökat planområde av ny parkeringsinfart och ny byggnadsvolym för bostäder på fastigheten Freden större 11 och del av Sundbyberg 2:30 2016-07-07 Inkommande Visa fil
1, 2
Planbesked för detaljplan gällande utökat planområde på del av Sundbyberg 2:30 och ny parkeringsinfart för parkeringshus på fastigheten FREDEN STÖRRE 11 2016-07-12 Utgående Visa fil
1, 2, 3
Godkännande av villkor för planbesked 2016-08-19 Inkommande PUL
Svar på bekräftelsebrev om planansökan 2016-09-05 Inkommande Visa dokumentet
Revidering av planbeskedsansökan 2016-09-09 Inkommande Visa fil
1, 2, 3
Stadsledningskontorets bedömning inför planbesked för detaljplan gällande utökat planområde på del av Sundbyberg 2:30 och ny parkeringsinfart för parkeringshus på fastigheten FREDEN STÖRRE 11 2016-09-21 Upprättat Visa dokumentet
Protokollsutdrag från kommunstyrelsens sammanträde den 10 oktober 2016 - Planbesked för detaljplan gällande utökat planområde på del av Sundbyberg 2:30 och ny parkeringsinfart för parkeringshus på fastigheten FREDEN STÖRRE 11 2016-10-11 Upprättat Visa dokumentet
Underrättelse om planbesked för utökat planområde på del av Sundbyberg 2:30 och ny parkeringsinfart för parkeringshus på fastigheten FREDEN STÖRRE 11 2016-10-18 Utgående Visa dokumentet
Angående ansökan om planbesked 2016-10-20 Utgående Visa fil
1, 2
SV: Freden större 2017-01-18 Inkommande Visa dokumentet
Plankostnadsavtal 2017-02-27 Upprättat Visa dokumentet
Korrespondens planavtal 2017-02-16 Inkommande Visa fil
1, 2, 3, 4, 5
Skiss och justerat planavtal 2017-02-24 Inkommande Visa fil
1, 2, 3
Angående radarhöjd LFV 2017-02-09 Inkommande Visa fil
1, 2
Sammanfattning 3 mars Freden större 2017-03-03 Utgående Visa fil
1, 2, 3, 4
Planbeskrivning - samrådshandling 2017-03-14 Upprättat Visa dokumentet
Illustrationsplan 2017-03-28 2017-03-28 Inkommande Visa fil
1, 2
Detaljplan för utökat planområde på del av Sundbyberg 2:30 som avser ny infart till Freden större 14, Östra Madenvägen i Sundbyberg - beslut om samråd 2017-04-05 Utgående Visa fil
1, 2, 3, 4, 5
Ritningar, sektioner 2017-04-10 Inkommande Visa fil
1, 2, 3, 4, 5
Plankarta - Samrådshandling 2017-04-12 Upprättat Visa dokumentet
Dagvattenutredning, PM Geoteknik, Markteknisk och asfaltsrapport 2017-04-18 Inkommande Visa fil
1, 2, 3, 4, 5
Reviderat planavtal för Freden Större 2017-05-02 Upprättat Visa dokumentet
Expediering av planavtal 2017-05-12 Utgående
Protokollsutdrag från kommunstyrelsens exploaterings- och hållbarhetsutskotts sammanträde den 22 maj 2017 - Detaljplan för utökat planområde på del av Sundbyberg 2:30 som avser ny infart till Freden större 14, Östra Madenvägen i Sundbyberg - beslut o 2017-05-24 Upprättat Visa dokumentet
Fastighetsförteckning för Freden Större - samrådshandling 2017-05-22 Inkommande Visa fil
1, 2
återkallar planremiss till stockholms stad 2017-07-07 Utgående Visa dokumentet
Expediering av underrättelse om samråd per post enligt sändlista för detaljplan för utökat planområde på del av Sundbyberg 2:30 som avser ny infart till Freden större 14, Östra Madenvägen i Sundbyberg 2017-07-14 Utgående PUL
Expediering av underrättelse om samråd per e-post enligt sändlista för ny infart till Freden större, Östra Madenvägen i Hallonbergen 2017-07-05 Utgående Visa fil
1, 2, 3, 4, 5
S1. Samrådsyttrande från Länsstyrelsen 2017-07-13 Inkommande Visa dokumentet
Expediering och komplettering till planavtal i form av förklarande plankarta för del av Sundbyberg 2:30 2017-07-07 Utgående Visa dokumentet
S2. Samrådsyttrande från Sollentuna kommun 2017-07-18 Inkommande Visa dokumentet
S3. Samrådsyttrande från Norrenergi AB 2017-07-20 Inkommande Visa fil
1, 2
S4. Samrådsyttrande från Trafikverket 2017-07-25 Inkommande Visa fil
1, 2
S5. Samrådsyttrande från Lantmäteriet 2017-08-08 Inkommande Visa fil
1, 2
S6. Samrådsyttrande från Solna stad 2017-08-09 Inkommande Visa dokumentet
S7. Samrådsyttrande från Stockholms stad 2017-08-10 Inkommande Visa fil
1, 2
S8. Samrådsyttrande från SLL Trafikförvaltningen 2017-08-14 Inkommande Visa fil
1, 2
S9. Samrådsyttrande från Ellevio AB 2017-08-15 Inkommande Visa fil
1, 2
S10. Samrådsyttrande från grundskole- och gymnasienämnden 2017-08-17 Inkommande Visa fil
1, 2, 3
S11. Samrådsyttrande (beslutsunderlag) från byggnads- och tillståndsnämnden 2017-08-18 Inkommande Visa fil
1, 2, 3
S12. Samrådsyttrande (beslutsunderlag) från stadsmiljö- och tekniska nämnden 2017-08-18 Inkommande Visa fil
1, 2, 3
Samrådsredogörelse för ny infart på del av Sundbyberg 2:30 och Freden större 14 - granskningshandling 2017-08-21 Upprättat Visa dokumentet
S13. Samrådsyttrande från Hyresgästföreningen i Sundbyberg 2017-08-30 Inkommande Visa dokumentet
S14. Samrådsyttrande från Norrvatten 2017-08-25 Inkommande Visa fil
1, 2
S15. Samrådsyttrande från Storstockholms brandförsvar 2017-08-28 Inkommande Visa dokumentet
S16. Samrådsyttrande från Svenska Kraftnät 2017-08-29 Inkommande Visa fil
1, 2
S17. Samrådsyttrande från Sundbyberg Avfall och Vatten AB 2017-08-30 Inkommande Visa fil
1, 2
S18. Samrådsyttrande från byggnads- och tillståndsnämnden 2017-08-31 Inkommande Visa fil
1, 2, 3
S19. Samrådsyttrande från förskolenämnden 2017-08-31 Inkommande Visa fil
1, 2, 3
S20. Samrådsyttrande (beslutsunderlag) från kultur- och fritidsnämnden 2017-08-31 Inkommande Visa fil
1, 2
S21. Samrådsyttrande från Skanova 2017-08-31 Inkommande Visa fil
1, 2
S22. Samrådsyttrande från stadsmiljö- och tekniska nämnden 2017-08-31 Inkommande Visa fil
1, 2, 3
S23. Samrådsyttrande från Luftfartsverket 2017-09-02 Inkommande Visa fil
1, 2, 3
S24. Samrådsyttrande från kultur- och fritidsnämnden 2017-09-26 Inkommande Visa fil
1, 2, 3
Planbeskrivning för ny infart på del av Sundbyberg 2:30 och Freden större 14 - granskningshandling 2017-10-16 Upprättat Visa dokumentet
Detaljplan för ny infart på del av fastigheterna SUNDBYBERG 2:30 och FREDEN STÖRRE 14, Östra Madenvägen, Hallonbergen - beslut om granskning 2017-12-05 Utgående Visa fil
1, 2, 3, 4, 5
Plankarta för ny infart på del av Sundbyberg 2:30 och Freden större 14 - granskningshandling 2017-12-11 Upprättat Visa dokumentet
Illustrationsritning från Fojab Arkitekter 2017-12-12 Inkommande Visa dokumentet
Fastighetsförteckning för Freden större 14, ny infart - granskningshandling 2018-01-19 Inkommande Visa dokumentet
Protokollsutdrag från kommunstyrelsens exploaterings- och hållbarhetsutskotts sammanträde den 22 januari 2018 - Detaljplan för ny infart på del av fastigheterna SUNDBYBERG 2:30 och FREDEN STÖRRE 14, Östra Madenvägen, Hallonbergen - beslut om granskni 2018-01-24 Upprättat Visa dokumentet
Expediering av underrättelse om granskning per post och e-post för detaljplan för ny infart på del av fastigheterna SUNDBYBERG 2:30 och FREDEN STÖRRE 14, Östra Madenvägen, Hallonbergen 2018-01-29 Utgående Visa fil
1, 2, 3, 4
Expediering av underrättelse om granskning för detaljplan för ny infart på del av fastigheterna Sundbyberg 2:30 och Freden större 14, Östra Madenvägen i Hallonbergen 2018-01-31 Utgående Visa fil
1, 2, 3
G1. Granskningsyttrande från Länsstyrelsen 2018-02-01 Inkommande Visa dokumentet
G2. Granskningsyttrande (beslutsunderlag) från byggnads- och tillståndsnämnden 2018-02-02 Inkommande Visa fil
1, 2
Solna stad avser inte att inkomma med svar gällande granskning för detaljplan för ny infart på del av fastigheterna Sundbyberg 2:30 och Freden större 14 2018-02-02 Inkommande Visa dokumentet
Stockholms Handelskammare avstår från att yttra sig i ärendet 2018-02-05 Inkommande Visa dokumentet
G3. Granskningsyttrande från Trafikverket 2018-02-06 Inkommande Visa fil
1, 2
G4. Granskningsyttrande (beslutsunderlag) från kultur- och fritidsnämnden 2018-02-09 Inkommande Visa fil
1, 2, 3
G5. Granskningsyttrande från byggnads- och tillståndsnämnden 2018-02-15 Inkommande Visa fil
1, 2, 3
Granskningsutlåtande för detaljplan för ny infart på del av Sundbyberg 2:30 och Freden större 14 - antagandehandling 2018-02-19 Upprättat Visa dokumentet
G6. Granskningsyttrande från Sundbyberg Avfall och Vatten AB 2018-02-20 Inkommande Visa fil
1, 2
G7. Granskningsyttrande från Stadsmiljö- och tekniska nämnden 2018-02-21 Inkommande Visa fil
1, 2, 3
G8. Granskningsyttrande från Fastighets AB Förvaltaren 2018-02-22 Inkommande Visa fil
1, 2
G9. Granskningsyttrande från Svenska Kraftnät 2018-02-22 Inkommande Visa fil
1, 2
G10. Granskningsyttrande från grundskole- och gymnasienämnden 2018-02-22 Inkommande Visa fil
1, 2, 3
G11. Granskningsyttrande från Trafikförvaltningen 2018-02-22 Inkommande Visa fil
1, 2
G12. Granskningsyttrande från Ellevio 2018-02-23 Inkommande Visa fil
1, 2
G13. Granskningsyttrande från förskolenämnden 2018-02-26 Inkommande Visa fil
1, 2, 3
G14. Granskningsyttrande från äldrenämnden 2018-02-26 Inkommande Visa fil
1, 2, 3
G15. Granskningsyttrande från kultur- och fritidsnämnden 2018-02-26 Inkommande Visa fil
1, 2, 3
G16. Granskningsyttrande från Lantmäteriet 2018-03-01 Inkommande Visa fil
1, 2
Information inför beslut om antagande för detaljplan för ny infart på del av fastigheterna SUNDBYBERG 2:30 och FREDEN STÖRRE 14, Östra Madenvägen, Hallonbergen 2018-03-15 Utgående
Detaljplan för ny infart på del av fastigheterna SUNDBYBERG 2:30 och FREDEN STÖRRE 14, Östra Madenvägen, Hallonbergen - beslut om antagande 2018-03-15 Utgående Visa fil
1, 2, 3, 4
Planbeskrivning för ny infart på del av Sundbyberg 2-30 och Freden större 14 - antagandehandling 2018-04-04 Upprättat Visa dokumentet
Plankarta för ny infart på del av Sundbyberg 2-30 och Freden större 14 - antagandehandling 2018-04-07 Upprättat Visa dokumentet
Protokollsutdrag från kommunstyrelsens exploaterings- och hållbarhetsutskotts sammanträde den 16 april 2018 - Detaljplan för ny infart på del av fastigheterna SUNDBYBERG 2:30 och FREDEN STÖRRE 14, Östra Madenvägen, Hallonbergen 2018-04-19 Upprättat Visa dokumentet
Sverigedemokraternas skrivelse den 14 maj 2018 2018-05-14 Inkommande Visa dokumentet
Protokollsutdrag från kommunstyrelsens sammanträde den 14 maj 2018 - Detaljplan för ny infart på del av fastigheterna SUNDBYBERG 2:30 och FREDEN STÖRRE 14, Östra Madenvägen, Hallonbergen - beslut om antagande 2018-05-16 Upprättat Visa dokumentet
Expediering av underrättelse per e-post om godkännande efter granskning 2018-05-18 Utgående Visa fil
1, 2, 3, 4, 5
Sverigedemokraternas skrivelse den 28 maj 2018 2018-05-28 Inkommande Visa dokumentet
Protokollsutdrag från kommunfullmäktiges sammanträde den 28 maj 2018 - Detaljplan för ny infart på del av fastigheterna SUNDBYBERG 2:30 och FREDEN STÖRRE 14, Östra Madenvägen, Hallonbergen - beslut om antagande 2018-05-31 Upprättat Visa dokumentet
Expediering av underrättelse om antagande per post 2018-06-01 Utgående Visa fil
1, 2
Expediering av underrättelse om antagande per e-post för detaljplan för ny infart, Freden större 14 2018-06-01 Utgående Visa dokumentet
Beslut, ej prövning, från Länsstyrelsen avseende detaljplan för ny infart på del av fastigheterna SUNDBYBERG 2:30 och FREDEN STÖRRE 14, Östra Madenvägen, Hallonbergen 2018-06-20 Inkommande Visa fil
1, 2