Diarienummer KS-0369/2016
Titel Detaljplan för rivning och nybyggnation av hus för vårdboende och bostäder, fastigheten GRÖNSKOGEN 7, Prästgårdsgatan 36 i centrala Sundbyberg.
Startdatum 2016-07-04
Ansvarig nämnd Kommunstyrelsen
Ärendestatus Avslutat
Avslutningsdatum 2017-11-19
Kontakt kommunstyrelsen@sundbyberg.se

Dokument

Beskrivning Datum Riktning Dokument
Ansökan om planbesked GRÖNSKOGEN 7, Prästgårdsgatan 2016-07-01 Inkommande Visa fil
1, 2, 3
Planbesked för rivning och nybyggnation av hus för vårdboende och bostäder, fastigheten Grönskogen 7, Prästgårdsgatan 36 i centrala Sundbyberg 2016-07-18 Utgående Visa fil
1, 2, 3, 4
Stadsledningskontorets bedömning inför planbesked för rivning och nybyggnation av hus för vårdboende och bostäder, fastigheten GRÖNSKOGEN 7, Prästgårdsgatan 36 i centrala Sundbyberg. 2016-07-25 Upprättat Visa dokumentet
Godkännande om ändrade villkor planbesked 2016-08-12 Inkommande PUL
Information inför planbesked för rivning och nybyggnation av hus för vårdboende och bostäder, fastigheten GRÖNSKOGEN 7, Prästgårdsgatan 36 i centrala Sundbyberg. 2016-09-06 Utgående
Komplettering ansökan: förslagsunderlag 2016-10-19 Inkommande Visa dokumentet
Protokollsutdrag från kommunstyrelsens exploaterings- och hållbarhetsutskotts sammanträde den 14 november 2016 - Detaljplan för rivning och nybyggnation av hus för vårdboende och bostäder, fastigheten GRÖNSKOGEN 7, Prästgårdsgatan 36 i centrala Sundb 2016-11-14 Upprättat Visa dokumentet
Protokollsutdrag från kommunstyrelsens sammanträde den 5 december 2016 - Planbesked för rivning och nybyggnation av hus för vårdboende och bostäder, fastigheten Grönskogen 7, Prästgårdsgatan 36 i centrala Sundbyberg 2016-12-07 Upprättat Visa dokumentet
Underrättelse om planbesked för rivning och nybyggnation av hus för vårdboende och bostäder på fastigheten GRÖNSKOGEN 7, Prästgårdsgatan 36 i centrala Sundbyberg. 2017-01-02 Upprättat Visa dokumentet
Expediering av underrättelse om planbesked för rivning och nybyggnation av hus för vårdboende och bostäder på fastigheten GRÖNSKOGEN 7, Prästgårdsgatan 36 i centrala Sundbyberg. 2017-01-02 Utgående Visa fil
1, 2, 3
Återtagande av planuppdrag för Grönskogen 7 2017-05-09 Inkommande Visa dokumentet
Med anledning av planansökan för Grönskogen 7 2017-04-11 Inkommande Visa dokumentet
Information om återtagande av planbesked för rivning och nybyggnation av hus för vårdboende och bostäder, fastigheten GRÖNSKOGEN 7, Prästgårdsgatan 36 i centrala Sundbyberg. 2017-08-31 Utgående
Återtagande av planbesked för rivning och nybyggnation av hus för vårdboende och bostäder, fastigheten GRÖNSKOGEN 7, Prästgårdsgatan 36 i centrala Sundbyberg. 2017-08-31 Utgående Visa fil
1, 2
Protokollsutdrag från kommunstyrelsens exploaterings- och hållbarhetsutskotts sammanträde den 23 oktober 2017 - Detaljplan för rivning och nybyggnation av hus för vårdboende och bostäder, fastigheten GRÖNSKOGEN 7, Prästgårdsgatan 36 i centrala Sundby 2017-10-24 Upprättat Visa dokumentet
Protokollsutdrag från kommunstyrelsens sammanträde den 13 november 2017 - Återtagande av planbesked för rivning och nybyggnation av hus för vårdboende och bostäder, fastigheten GRÖNSKOGEN 7, Prästgårdsgatan 36 i centrala Sundbyberg. 2017-11-15 Upprättat Visa dokumentet
Underrättelse om återtagande av planbesked för rivning och nybyggnation av hus för vårdboende och bostäder, fastigheten GRÖNSKOGEN 7, Prästgårdsgatan 36 i centrala Sundbyberg. 2017-11-19 Utgående Visa fil
1, 2