Diarienummer KS-0368/2016
Titel Detaljplan för bebyggelse på del av SUNDBYBERG 2:40, Föreningsvägen i lilla Ursvik.
Startdatum 2016-07-04
Ansvarig nämnd Kommunstyrelsen
Ärendestatus Avslutat
Avslutningsdatum 2017-03-23
Kontakt kommunstyrelsen@sundbyberg.se

Dokument

Beskrivning Datum Riktning Dokument
Ansökan om planbesked för del av SUNDBYBERG 2:40, Föreningsvägen i lilla Ursvik. 2016-07-04 Inkommande PUL
Planbesked för bebyggelse på del av SUNDBYBERG 2:40, Föreningsvägen i lilla Ursvik 2016-07-12 Utgående Visa fil
1, 2, 3, 4
Godkännande av villkor för planbesked 2016-08-19 Inkommande PUL
Stadsledningskontorets bedömning inför planbesked för bebyggelse på del av SUNDBYBERG 2:40, Föreningsvägen, i lilla Ursvik. 2016-08-19 Upprättat Visa dokumentet
Information inför planbesked för bebyggelse på del av SUNDBYBERG 2:40, Föreningsvägen i lilla Ursvik. 2016-09-05 Utgående
Kompletterande underlag från sökande 2016-09-28 Inkommande PUL
Kompletterande handlingar för VA och situationsplan gällande planbeskedsansökan 2016-11-03 Inkommande Visa fil
1, 2, 3, 4, 5
Protokollsutdrag från kommunstyrelsens exploaterings- och hållbarhetsutskotts sammanträde den 12 december 2016 - Detaljplan för bebyggelse på del av SUNDBYBERG 2:40, Föreningsvägen i lilla Ursvik. 2016-12-12 Upprättat Visa dokumentet
Korrespondens om ansökan om planbesked som INTE ska gå upp för beslut i kommunstyrelsen i januari 2017 2016-12-23 Inkommande Visa dokumentet
Protokollsutdrag från kommunstyrelsens sammanträde den 13 mars 2017 - Planbesked för bebyggelse på del av SUNDBYBERG 2:40, Föreningsvägen i lilla Ursvik 2017-03-15 Upprättat Visa dokumentet
Underrättelse om negativt planbesked för bebyggelse på del av SUNDBYBERG 2:40, Föreningsvägen i lilla Ursvik. 2017-03-23 Upprättat PUL
Expediering av underrättelse om negativt planbesked 2017-03-23 Utgående PUL