Diarienummer KS-0367/2017
Titel Mobilitetsprogram för Sundbybergs stad
Startdatum 2017-04-13
Ansvarig nämnd Kommunstyrelsen
Ärendestatus Avslutat
Avslutningsdatum 2018-02-12
Kontakt kommunstyrelsen@sundbyberg.se

Dokument

Beskrivning Datum Riktning Dokument
Remiss från stadsmiljö- och tekniska nämnden- Mobilitetsprogram för Sundbybergs stad 2017-04-13 Inkommande Visa fil
1, 2, 3, 4
Beslutsunderlag till stadsmiljö- och tekniska nämndens sammanträde den 21 november 2017 - Mobilitetsprogram för Sundbybergs stad 2017-11-10 Inkommande Visa fil
1, 2, 3, 4
Mobilitetsprogram för Sundbybergs stad 2017-11-16 Utgående Visa fil
1, 2, 3, 4, 5, 6
Protokollsutdrag från stadsmiljö- och tekniska nämndens sammanträde den 21 november 2017 - Mobilitetsprogram för Sundbybergs stad - beslut inför antagande i fullmäktige 2017-11-22 Inkommande Visa fil
1, 2, 3, 4, 5
Protokollsutdrag från kommunstyrelsens sammanträde den 4 december 2017 - Mobilitetsprogram för Sundbybergs stad 2017-12-06 Upprättat Visa fil
1, 2
Kommunfullmäktiges beslut den 18 december 2017, § 507 2017-12-18 Upprättat Visa dokumentet
Expediering - Kommunfullmäktiges beslut den 18 december 2017, § 507 2018-01-18 Utgående Visa fil
1, 2
Mobilitetsprogram för Sundbybergs stad - Fastställt av kommunfullmäktige den 18 december 2017, § 507 2018-02-05 Upprättat Visa dokumentet
Expediering - Kommunfullmäktiges beslut den 18 december 2017, § 507 2018-02-12 Utgående Visa fil
1, 2, 3