Diarienummer KS-0365/2017
Titel Revidering av Sundbybergs stads taxa och sanktionsavgifter för trafikanordningsplaner
Startdatum 2017-04-13
Ansvarig nämnd Kommunstyrelsen
Ärendestatus Avslutat
Avslutningsdatum 2017-07-05
Kontakt kommunstyrelsen@sundbyberg.se

Dokument

Beskrivning Datum Riktning Dokument
Stadsmiljö- och tekniska nämndens underlag till sammanträdet den 25 april 2017 - Revidering av Sundbybergs stads taxa och sanktionsavgifter föUnderlag till STN 25 april-Revidering av Sundbybergs stads taxa och sanktionsavgifter för trafikanordningsplaner 2017-04-13 Inkommande Visa fil
1, 2, 3
Protokollsutdrag från stadsmiljö- och tekniska nämndens sammanträde den 25 april 2017 - Revidering av Sundbybergs stads taxa och sanktionsavgifter för trafikanordningsplaner 2017-04-28 Inkommande Visa fil
1, 2, 3
Revidering av Sundbybergs stads taxa och sanktionsavgifter för trafikanordningsplaner 2017-05-09 Utgående Visa fil
1, 2, 3
Förslag till revidering av Sundbybergs stads taxa och sanktionsavgifter för trafikanordningsplaner 2017-05-09 Upprättat Visa dokumentet
Protokollsutdrag från kommunstyrelsens sammanträde den 12 juni 2017 - Revidering av Sundbybergs stads taxa och sanktionsavgifter för trafikanordningsplaner 2017-06-13 Upprättat Visa dokumentet
Protokollsutdrag från kommunfullmäktiges sammanträde den 26 juni 2017 - Revidering av Sundbybergs stads taxa och sanktionsavgifter för trafikanordningsplaner 2017-06-29 Upprättat Visa dokumentet
Sundbybergs stads taxa och sanktionsavgifter för trafikanordningsplaner 2017-06-30 Upprättat Visa dokumentet
Expediering av kommunfullmäktiges beslut den 26 juni 2017, § 250 - Revidering av Sundbybergs stads taxa och sanktionsavgifter för trafikanordningsplaner 2017-06-30 Utgående Visa fil
1, 2, 3