Diarienummer KS-0363/2017
Titel Remiss - Inbjudan från Miljö- och energidepartementet att lämna synpunkter på utredningen Från värdekedja till värdecykel SOU 2017:22
Startdatum 2017-04-13
Ansvarig nämnd Kommunstyrelsen
Ärendestatus Avslutat
Avslutningsdatum 2017-06-14
Kontakt kommunstyrelsen@sundbyberg.se

Dokument

Beskrivning Datum Riktning Dokument
Remiss - Inbjudan från Miljö- och energidepartementet att lämna synpunkter på utredningen Från värdekedja till värdecykel SOU 2017:22 2017-04-13 Inkommande Visa fil
1, 2
Remittering av ”Remiss - Inbjudan från Miljö- och energidepartementet att lämna synpunkter på utredningen Från värdekedja till värdecykel SOU 2017:22” till social- och arbetsmarknadsnämnden, stadsmiljö- och tekniska nämnden samt Sundbybergs stadshus AB 2017-04-13 Utgående Visa dokumentet
Svar på remiss - Inbjudan från Miljö- och energidepartementet att lämna synpunkter på utredningen Från värdekedja till värdecykel SOU 2017:22 2017-05-10 Utgående Visa fil
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Förslag till svar på remiss - Inbjudan från Miljö- och energidepartementet att lämna synpunkter på utredningen Från värdekedja till värdecykel SOU 2017:22 2017-05-10 Upprättat Visa dokumentet
Beslutsunderlag inför stadsmiljö- och tekniska nämndens sammanträde den 23 maj 2017 - Yttrande över remiss - Inbjudan från Miljö- och energidepartementet att lämna synpunkter på utredningen Från värdekedja till värdecykel SOU 2017:22 2017-05-12 Inkommande Visa fil
1, 2
Beslutsunderlag inför social- och arbetsmarknadsnämndens sammanträde den 30 maj 2017 - Tjänsteskrivelse - yttrande över remiss "Inbjudan från Miljö- och energidepartementet att lämna synpunkter på utredningen från värdekedja till värdecykel SOU 2017:22 2017-05-18 Inkommande Visa fil
1, 2
Protokollsutdra och yttrande från stadsmiljö- och tekniska nämndens sammanträde den 23 maj 2017 - Yttrande över remiss - Inbjudan från Miljö- och energidepartementet att lämna synpunkter på utredningen Från värdekedja till värdecykel SOU 2017:22 2017-05-30 Inkommande Visa fil
1, 2
Remissvar från Sundbyberg avfall och vatten (Savab): Från värdekedja till värdecykel 2017-05-31 Inkommande Visa dokumentet
Protokollsutdrag från social- och arbetsmarknadsnämndens sammanträde den 30 maj 2017 2017-05-30 Inkommande Visa fil
1, 2
Protokollsutdrag från kommunstyrelsens sammanträde den 12 juni 2017 - Svar på remiss - Inbjudan från Miljö- och energidepartementet att lämna synpunkter på utredningen Från värdekedja till värdecykel SOU 2017:22 2017-06-13 Upprättat Visa dokumentet
Undertecknat svar på remiss - Inbjudan från Miljö- och energidepartementet att lämna synpunkter på utredningen Från värdekedja till värdecykel SOU 2017:22 2017-06-14 Upprättat Visa dokumentet
Expediering av Sundbybergs stads svar på remiss - Dnr:M2017/00779/Ke 2017-06-14 Utgående Visa fil
1, 2, 3
Expediering för kännedom av protokollsutsdrag till stadmiljö- och tekniska nämnden, social- och arbetsmarknadsnämnden samt SAVAB 2017-06-14 Utgående