Diarienummer KS-0362/2017
Titel Taxor och avgifter inom äldre- och socialomsorg enligt socialtjänstlagen
Startdatum 2017-04-13
Ansvarig nämnd Kommunstyrelsen
Ärendestatus Avslutat
Avslutningsdatum 2018-01-03
Kontakt kommunstyrelsen@sundbyberg.se

Dokument

Beskrivning Datum Riktning Dokument
Äldrenämndens underlag till sammanträdet den 23 april 2017 - Revidering av taxor och avgifter inom äldreomsorgen 2017-04-13 Inkommande Visa fil
1, 2
Äldrenämndens beslut på sammanträdet den 23 aprl 2017 - Revidering av taxor och avgifter inom äldreomsorgen 2017-04-27 Inkommande Visa fil
1, 2
Social- och arbetsmarknadsnämndens underlag till sammanträdet den 9 maj 2017 - Revidering av taxor och avgifter inom social- och arbetsmarknadsnämnden 2017-05-08 Inkommande Visa fil
1, 2
Revidering av Sundbybergs stads taxa för äldre- och socialomsorg enligt socialtjänstlagen 2017-05-09 Utgående Visa fil
1, 2, 3, 4, 5
Förslag till revidering av Sundbybergs stads taxa för äldre- och socialomsorg enligt socialtjänstlagen 2017-05-09 Upprättat Visa dokumentet
Protokollsutdrag från social- och arbetsmarknadsnämndens sammanträde den 9 maj 2017 - Taxor och avgifter inom social- och arbetsmarknadsnämnden 2017-05-09 Inkommande Visa fil
1, 2, 3
Beslutsunderlag inför social- och arbetsmarknadsnämndens sammanträde den 30 juni 2017 - Komplettering av social- och arbetsmarknadsnämndens taxor och avgifter 2017-06-08 Inkommande Visa dokumentet
Protokollsutdrag från social- och arbetsmarknadsnämndens sammanträde den 20 juni 2017 - Komplettering av social- och arbetsmarknadsnämndens taxor och avgifter 2017-06-21 Inkommande Visa dokumentet
Vänsterpartiets skrivelse den 11 september 2017 2017-09-13 Inkommande Visa dokumentet
Socialdemokraternas skrivelse den 11 september 2017 2017-09-13 Inkommande Visa dokumentet
Protokollsutdrag från kommunstyrelsens sammanträde den 11 september 2017 - Revidering av Sundbybergs stads taxa för äldre- och socialomsorg enligt socialtjänstlagen 2017-09-13 Upprättat Visa fil
1, 2
Socialdemokraternas skrivelse den 25 september 2017 2017-09-29 Inkommande Visa dokumentet
Vänsterpartiets skrivelse den 25 september 2017 2017-09-29 Inkommande Visa dokumentet
Sverigedemokraternas skrivelse den 25 september 2017 2017-09-29 Inkommande Visa dokumentet
Protokollsutdrag från kommunfullmäktiges sammanträde den 25 september 2017 - Revidering av Sundbybergs stads taxa för äldre- och socialomsorg enligt socialtjänstlagen 2017-09-29 Upprättat Visa dokumentet
Taxor och avgifter inom äldre- och socialomsorg enligt socialtjänstlagen 2017-10-03 Utgående Visa fil
1, 2, 3, 4, 5, 6
Förslag till revidering av Sundbybergs stads taxa för äldre- och socialomsorg enligt socialtjänstlagen 2017-10-03 Upprättat Visa dokumentet
Socialdemokraternas skrivelse den 13 november 2017 2017-11-13 Inkommande Visa dokumentet
Vänsterpartiets skrivelse den 13 november 2017 2017-11-13 Inkommande Visa dokumentet
Sverigedemokraternas skrivelse den 13 november 2017 2017-11-13 Inkommande Visa dokumentet
Protokollsutdrag från kommunstyrelsens sammanträde den 13 november 2017 - Taxor och avgifter inom äldre- och socialomsorg enligt socialtjänstlagen 2017-11-15 Upprättat Visa fil
1, 2
Socialdemokraternas skrivelse den 27 november 2017 2017-11-27 Inkommande Visa dokumentet
Sverigedemokraternas skrivelse den 27 november 2017 2017-11-27 Inkommande Visa dokumentet
Kristdemokraternas och Liberalernas gemensamma skrivelse den 27 november 2017 2017-11-27 Inkommande Visa dokumentet
Protokollsutdrag från kommunfullmäktiges sammanträde den 27 november 2017 - Taxor och avgifter inom äldre- och socialomsorg enligt socialtjänstlagen 2017-12-01 Upprättat Visa dokumentet
Revidering av Sundbybergs stads taxa för äldre- och socialomsorg enligt socialtjänstlagen 2017-12-20 Upprättat Visa dokumentet
Expediering - Protokollsutdrag från kommunfullmäktiges sammanträde den 27 november 2017 - Taxor och avgifter inom äldre- och socialomsorg enligt socialtjänstlagen 2017-12-21 Utgående Visa fil
1, 2, 3