Diarienummer KS-0362/2016
Titel Investering avseende genomförande av nybyggnad av allmänna gator, gång- och cykelvägar, parkanläggningar och VA-anläggningar med mera i samband med genomförande av detaljplan 3 i Ursvik, delområde 1.
Startdatum 2016-07-01
Ansvarig nämnd Kommunstyrelsen
Ärendestatus Behandlas
Avslutningsdatum
Kontakt kommunstyrelsen@sundbyberg.se

Dokument

Beskrivning Datum Riktning Dokument
Information om investering avseende genomförande av nybyggnad av allmänna gator, gång- och cykelvägar, parkanläggningar och VA-anläggningar med mera i samband med genomförande av detaljplan 3 i Ursvik, delområde 1. 2016-07-01 Utgående
Investering avseende genomförande av nybyggnad av allmänna gator, gång- och cykelvägar, parkanläggningar och VA-anläggningar med mera i samband med genomförande av detaljplan 3 i Ursvik, delområde 1. 2016-07-01 Utgående Visa fil
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11
Genomförandeavtal för stadsbyggnadsprojektet Ursvik. 2016-08-27 Upprättat Visa dokumentet
Systemhandling för detaljplan 3 i Ursvik 2016-09-02 Upprättat Visa fil
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Tilläggsavtal till genomförandeavtal för stadsbyggnadsprojektet Ursvik. 2016-09-12 Upprättat Visa dokumentet
Exploateringsavtal avseende projekt Ursvik, Etapp 3. 2016-09-12 Upprättat Visa dokumentet
Protokollsutdrag från kommunstyrelsens exploaterings- och hållbarhetsutskotts sammanträde den 19 september 2016 - Investering avseende genomförande av nybyggnad av allmänna gator, gång- och cykelvägar, parkanläggningar och VA-anläggningar med mera i 2016-09-21 Upprättat Visa dokumentet
Protokollsutdrag från kommunstyrelsens sammanträde den 10 oktober 2016 - Investering avseende genomförande av nybyggnad av allmänna gator, gång- och cykelvägar, parkanläggningar och VA-anläggningar med mera i samband med genomförande av detaljplan 3 2016-10-11 Upprättat Visa dokumentet
Protokollsutdrag från kommunfullmäktiges sammanträde den 24 oktober 2016 - Investering avseende genomförande av nybyggnad av allmänna gator, gång- och cykelvägar, parkanläggningar och VA-anläggningar med mera i samband med genomförande av detaljplan 2016-11-01 Upprättat Visa dokumentet
Expediering av protokollsutdrag från kommunfullmäktiges sammanträde den 24 oktober 2016 - 2016-11-07 Utgående Visa dokumentet
Information om driftkalkyl avseende genomförande av nybyggnad av allmänna gator, gång- och cykelvägar, parkanläggningar och VA-anläggningar med mera i samband med genomförande av detaljplan 3 i Ursvik, delområde 1. 2016-12-21 Utgående
Remitterat solkartan för granskningtill Förvaltaren 2016-11-18 Utgående Visa fil
1, 2, 3, 4, 5
Protokollsutdrag från kommunstyrelsens exploaterings- och hållbarhetsutskotts sammanträde den 18 september 2017 - Investering avseende genomförande av nybyggnad av allmänna gator, gång- och cykelvägar, parkanläggningar och VA-anläggningar med mera i 2017-09-18 Upprättat Visa dokumentet