Diarienummer KS-0361/2017
Titel Remiss från finansdepartementet - Betänkandet Vissa frågor inom fastighets- och stämpelskatteområdet (SOU 2017:27)
Startdatum 2017-04-12
Ansvarig nämnd Kommunstyrelsen
Ärendestatus Avslutat
Avslutningsdatum 2017-07-05
Kontakt kommunstyrelsen@sundbyberg.se

Dokument

Beskrivning Datum Riktning Dokument
Remiss från finansdepartementet - Betänkandet Vissa frågor inom fastighets- och stämpelskatteområdet (SOU 2017:27) 2017-04-12 Inkommande Visa fil
1, 2
Svar på remiss – Inbjudan från Finansdepartementet att lämna synpunkter på betänkandet Vissa frågor inom fastighets- och stämpelskatteområdet (SOU 2017:27) 2017-04-12 Utgående Visa fil
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Förslag till svar på remiss från finansdepartementet - Betänkandet Vissa frågor inom fastighets- och stämpelskatteområdet (SOU 2017:27) 2017-04-24 Upprättat Visa dokumentet
Remiss till Sundbybergs stadshus AB för yttrande senast den 30 maj 2017 - Betänkandet Vissa frågor inom fastighets- och stämpelskatteområdet (SOU 2017:27) 2017-05-18 Utgående Visa fil
1, 2, 3
Sundbybergs stadshus AB:s begäran om förlängd svarstid - SOU 2017:27 2017-05-23 Inkommande Visa dokumentet
Svar på Sundbybergs stadshus AB:s begäran om förlängd svarstid - SOU 2017:27 2017-05-30 Utgående Visa dokumentet
Protokollsutdrag från Sundbybergs stadshus AB:s styrelsemöte 14 juni 2017 - Svar på remiss - Betänkandet Vissa frågor inom fastighets- och stämpelskatteområdet SOU 2017:27 2017-06-15 Inkommande Visa fil
1, 2, 3
Förlängning av svarstiden till den 15 september 2017 av betänkandet Vissa frågor inom fastighets- och stämpelskatteområdet (SOU 2017:27) 2017-06-22 Inkommande Visa dokumentet
Protokollsutdrag från kommunstyrelsens sammanträde den 26 juni 2017 - Svar på remiss – Inbjudan från Finansdepartementet att lämna synpunkter på betänkandet Vissa frågor inom fastighets- och stämpelskatteområdet (SOU 2017:27) 2017-06-29 Upprättat Visa dokumentet
Expediering av Sundbybergs stads svar på remiss (SOU 2017:27) - Fi2017/01726/S1 2017-06-29 Utgående Visa fil
1, 2