Diarienummer KS-0360/2017
Titel Kommunfullmäktiges valärenden till samverkan med myndigheter och organisationer 2017-2018
Startdatum 2017-04-11
Ansvarig nämnd Kommunstyrelsen
Ärendestatus Behandlas
Avslutningsdatum
Kontakt kommunstyrelsen@sundbyberg.se

Dokument

Beskrivning Datum Riktning Dokument
Begäran om uppgifter om gode män enligt fastighetsbildningslagen 2017-04-11 Inkommande Visa dokumentet
Protokollsutdrag från kommunfullmäktiges sammanträde den 24 april 2017 - Kommunfullmäktiges valärenden till samverkan med myndigheter och organisationer 2017-2018 2017-04-27 Upprättat Visa dokumentet
Protokollsutdrag från kommunfullmäktiges sammanträde den 29 maj 2017 - Kommunfullmäktiges valärenden till samverkan med myndigheter och organisationer 2017-2018 2017-06-02 Upprättat Visa dokumentet
Val av 4 gode män enligt fastighetsbildningslagen varav 3 för tätortsförhållanden och 1 för jordbruks- och skogsbruksfrågor 2017-06-14 Utgående
Protokollsutdrag från kommunfullmäktiges sammanträde den 26 juni 2017, § 279 - Kommunfullmäktiges valärenden till samverkan med myndigheter och organisationer 2017-2018 2017-06-26 Upprättat Visa dokumentet
Protokollsutdrag från kommunfullmäktiges sammanträde den 26 juni 2017, § 287 - Kommunfullmäktiges valärenden till samverkan med myndigheter och organisationer 2017-2018 2017-06-30 Upprättat Visa dokumentet
Expediering till Länsstyrelsen i Stockholms län - Nominerad vigselförrättare Sundbybergs stad 2017-08-17 Utgående Visa fil
1, 2
Protokollsutdrag från kommunfullmäktiges sammanträde den 25 september 2017 - Kommunfullmäktiges valärenden till samverkan med myndigheter och organisationer 2017-2018 2017-09-29 Upprättat Visa dokumentet
Protokollsutdrag från kommunfullmäktiges sammanträde den 30 oktober 2017 - Kommunfullmäktiges valärenden till samverkan med myndigheter och organisationer 2017-2018 2017-11-08 Upprättat Visa dokumentet
Protokollsutdrag från kommunfullmäktiges sammanträde den 27 november 2017 - Kommunfullmäktiges valärenden till samverkan med myndigheter och organisationer 2017-2018 2017-11-30 Upprättat Visa dokumentet
Förordnande som vigselförrättare från Länsstyrelsen i Stockholms län 2017-12-21 Inkommande PUL
Kommunfullmäktiges beslut den 18 december 2017, § 554 2017-12-18 Upprättat Visa dokumentet
Protokollsutdrag från kommunfullmäktiges sammanträde den 29 januari 2018 - Kommunfullmäktiges valärenden till samverkan med myndigheter och organisationer 2017-2018 2018-02-01 Upprättat Visa dokumentet
Protokollsutdrag från kommunfullmäktiges sammanträde den 19 februari 2018 - Kommunfullmäktiges valärenden till samverkan med myndigheter och organisationer 2017-2018 2018-02-23 Upprättat Visa dokumentet
Protokollsutdrag från kommunfullmäktiges sammanträde den 26 mars 2018 - Kommunfullmäktiges valärenden till samverkan med myndigheter och organisationer 2017-2018 2018-03-28 Upprättat Visa dokumentet
Protokollsutdrag från kommunfullmäktiges sammanträde den 23 april 2018 - Kommunfullmäktiges valärenden till samverkan med myndigheter och organisationer 2017-2018 2018-04-27 Upprättat Visa dokumentet
Protokollsutdrag från kommunfullmäktiges sammanträde den 28 maj 2018 - Kommunfullmäktiges valärenden till samverkan med myndigheter och organisationer 2017-2018 2018-05-31 Upprättat Visa dokumentet
Protokollsutdrag från kommunfullmäktiges sammanträde den 28 maj 2018 - Kommunfullmäktiges valärenden till samverkan med myndigheter och organisationer 2017-2018 2018-05-31 Upprättat Visa dokumentet
Protokollsutdrag från kommunfullmäktiges sammanträde den 28 maj 2018 - Kommunfullmäktiges valärenden till samverkan med myndigheter och organisationer 2017-2018 2018-05-31 Upprättat Visa dokumentet
Protokollsutdrag från kommunfullmäktiges sammanträde den 18 juni 2018 - Kommunfullmäktiges valärenden till samverkan med myndigheter och organisationer 2017-2018 2018-06-21 Upprättat Visa dokumentet
Protokollsutdrag från kommunfullmäktiges sammanträde den 24 september 2018 - Kommunfullmäktiges valärenden till samverkan med myndigheter och organisationer 2017-2018 2018-09-28 Upprättat Visa dokumentet
Protokollsutdrag från kommunfullmäktiges sammanträde den 22 oktober 2018 - Kommunfullmäktiges valärenden till samverkan med myndigheter och organisationer 2017-2018 2018-10-26 Upprättat Visa dokumentet
Protokollsutdrag från kommunfullmäktiges sammanträde den 26 november 2018 - Kommunfullmäktiges valärenden till samverkan med myndigheter och organisationer 2017-2018 2018-11-30 Upprättat Visa dokumentet
Protokollsutdrag från kommunfullmäktiges sammanträde den 17 december 2018 - Kommunfullmäktiges valärenden till samverkan med myndigheter och organisationer 2017-2018 2018-12-20 Upprättat Visa dokumentet