Diarienummer KS-0358/2017
Titel Ledamotsinitiativ - Se över delegationsordningen kring upphandlingsbeslut. Väckt av Peter Schilling (S)
Startdatum 2017-04-10
Ansvarig nämnd Kommunstyrelsen
Ärendestatus Behandlas
Avslutningsdatum
Kontakt kommunstyrelsen@sundbyberg.se

Dokument