Diarienummer KS-0357/2017
Titel Revisionsberättelse 2016 för Sundbybergs stad
Startdatum 2017-04-10
Ansvarig nämnd Kommunstyrelsen
Ärendestatus Avslutat
Avslutningsdatum 2017-05-03
Kontakt kommunstyrelsen@sundbyberg.se

Dokument

Beskrivning Datum Riktning Dokument
Revisionsberättelse 2016 för Sundbybergs stad 2017-04-18 Inkommande Visa fil
1, 2, 3, 4, 5
Protokollsutdrag från kommunfullmäktiges sammanträde den 24 april 2017 - Revisionsberättelse 2016 för Sundbybergs stad 2017-04-27 Upprättat Visa dokumentet
Expediering - Protokollsutdrag från kommunfullmäktiges sammanträde den 24 april 2017 - Revisionsberättelse 2016 för Sundbybergs stad 2017-05-03 Utgående Visa fil
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Expediering till revisorerna - Protokollsutdrag från kommunfullmäktiges sammanträde den 24 april 2017 - Revisionsberättelse 2016 för Sundbybergs stad 2017-05-03 Utgående Visa fil
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7