Diarienummer KS-0356/2017
Titel Remiss - Inbjudan från Länsstyrelsen i Västra Götalands län att lämna synpunkter på ansökan om tillstånd till kameraövervakning med drönare för Norconsult AB
Startdatum 2017-04-10
Ansvarig nämnd Kommunstyrelsen
Ärendestatus Avslutat
Avslutningsdatum 2017-05-23
Kontakt kommunstyrelsen@sundbyberg.se

Dokument

Beskrivning Datum Riktning Dokument
Remiss - Inbjudan från Länsstyrelsen i Västra Götalands län att lämna synpunkter på ansökan om tillstånd till kameraövervakning med drönare för Norconsult AB 2017-04-10 Inkommande Visa fil
1, 2, 3, 4, 5
Fråga om anstånd 2017-04-10 Utgående Visa fil
1, 2
Svar på remiss - Inbjudan från Länsstyrelsen i Västra Götalands län att lämna synpunkter på ansökan om tillstånd till kameraövervakning med drönare för Norconsult AB 2017-04-10 Utgående Visa fil
1, 2, 3, 4, 5, 6
Förslag till svar på remiss - Inbjudan från Länsstyrelsen i Västra Götalands län att lämna synpunkter på ansökan om tillstånd till kameraövervakning med drönare för Norconsult AB 2017-04-10 Upprättat Visa dokumentet
Undertecknat svar på remiss - Inbjudan från Länsstyrelsen i Västra Götalands län att lämna synpunkter på ansökan om tillstånd till kameraövervakning med drönare för Norconsult AB 2017-05-16 Upprättat Visa dokumentet
Expediering av Sundbybergs stads svar på remiss - Dnr: 211-38051-2016 2017-05-16 Utgående Visa fil
1, 2
Vänsterpartiets skrivelse den 15 maj 2017 2017-05-15 Inkommande Visa dokumentet
Protokollsutdrag från kommunstyrelsens sammanträde den 15 maj 2017 - Svar på remiss - Inbjudan från Länsstyrelsen i Västra Götalands län att lämna synpunkter på ansökan om tillstånd till kameraövervakning med drönare för Norconsult AB 2017-05-17 Upprättat Visa dokumentet
Tillstånd till kameraövervakning med drönare, Norconsult AB 2017-05-23 Inkommande Visa fil
1, 2