Diarienummer KS-0355/2017
Titel Revidering av kommunstyrelsens dokumenthanteringsplan
Startdatum 2017-04-10
Ansvarig nämnd Kommunstyrelsen
Ärendestatus Avslutat
Avslutningsdatum 2018-02-08
Kontakt kommunstyrelsen@sundbyberg.se

Dokument

Beskrivning Datum Riktning Dokument
Förslag till ny dokumenthanteringsplan för kommunstyrelsen 2017-04-20 Upprättat Visa dokumentet
E-post till avdelningschefer på stadsledningskontoret rörande revidering av kommunstyrelsens dokumenthanteringsplan 2017-05-31 Utgående Visa fil
1, 2
Revidering av kommunstyrelsens dokumenthanteringsplan 2017-11-21 Utgående Visa fil
1, 2
Protokollsutdrag från kommunstyrelsens sammanträde den 5 februari 2018 - Revidering av kommunstyrelsens dokumenthanteringsplan 2018-02-06 Upprättat Visa dokumentet
Kommunstyrelsens dokumenthanteringsplan. Antagen av kommunstyrelsen vid sammanträdet den 5 februari 2018, § 15 2018-02-08 Upprättat Visa dokumentet
Expediering av kommunstyrelsens protokollsutdrag § 15 samt kommunstyrelsens dokumenthanteringsplan till samtliga nämnder 2018-02-08 Utgående Visa fil
1, 2, 3