Diarienummer KS-0354/2017
Titel Ansvarsfrihet för styrelsen och nämnderna avseende verksamhetsåret 2016
Startdatum 2017-04-10
Ansvarig nämnd Kommunstyrelsen
Ärendestatus Avslutat
Avslutningsdatum 2017-05-02
Kontakt kommunstyrelsen@sundbyberg.se

Dokument

Beskrivning Datum Riktning Dokument
Motivering till kommunfullmäktiges beslut om ansvarsfrihet för styrelsen och nämnderna avseende verksamhetsåret 2016 2017-04-10 Upprättat Visa dokumentet
Ansvarsfrihet för grundskole- och gymnasienämnden och dess enskilda ledamöter avseende verksamhetsåret 2016 2017-04-10 Utgående
Ansvarsfrihet för social- och arbetsmarknadsnämnden och dess enskilda ledamöter avseende verksamhetsåret 2016 2017-04-10 Utgående
Ansvarsfrihet för förskolenämnden och dess enskilda ledamöter avseende verksamhetsåret 2016 2017-04-10 Utgående
Ansvarsfrihet för äldrenämnden och dess enskilda ledamöter avseende verksamhetsåret 2016 2017-04-10 Utgående
Ansvarsfrihet för stadsmiljö- och tekniska nämnden och dess enskilda ledamöter avseende verksamhetsåret 2016 2017-04-10 Utgående
Ansvarsfrihet för kultur- och fritidsnämnden och dess enskilda ledamöter avseende verksamhetsåret 2016 2017-04-10 Utgående
Ansvarsfrihet för byggnads- och tillståndsnämnden och dess enskilda ledamöter avseende verksamhetsåret 2016 2017-04-10 Utgående
Ansvarsfrihet för överförmyndarnämnden och dess enskilda ledamöter avseende verksamhetsåret 2016 2017-04-10 Utgående
Ansvarsfrihet för valnämnden och dess enskilda ledamöter avseende verksamhetsåret 2016 2017-04-10 Utgående
Ansvarsfrihet för kommunstyrelsen och dess enskilda ledamöter avseende verksamhetsåret 2016 2017-04-10 Utgående
Protokollsutdrag från kommunfullmäktiges sammanträde den 24 april 2017 - Ansvarsfrihet för styrelsen och nämnderna avseende verksamhetsåret 2016 2017-04-27 Upprättat Visa dokumentet
Protokollsutdrag från kommunfullmäktiges sammanträde den 24 april 2017 - Ansvarsfrihet för styrelsen och nämnderna avseende verksamhetsåret 2016 2017-04-27 Upprättat Visa dokumentet
Protokollsutdrag från kommunfullmäktiges sammanträde den 24 april 2017 - Ansvarsfrihet för styrelsen och nämnderna avseende verksamhetsåret 2016 2017-04-27 Upprättat Visa dokumentet
Protokollsutdrag från kommunfullmäktiges sammanträde den 24 april 2017 - Ansvarsfrihet för styrelsen och nämnderna avseende verksamhetsåret 2016 2017-04-27 Upprättat Visa dokumentet
Protokollsutdrag från kommunfullmäktiges sammanträde den 24 april 2017 - Ansvarsfrihet för styrelsen och nämnderna avseende verksamhetsåret 2016 2017-04-27 Upprättat Visa dokumentet
Protokollsutdrag från kommunfullmäktiges sammanträde den 24 april 2017 - Ansvarsfrihet för styrelsen och nämnderna avseende verksamhetsåret 2016 2017-04-27 Upprättat Visa dokumentet
Protokollsutdrag från kommunfullmäktiges sammanträde den 24 april 2017 - Ansvarsfrihet för styrelsen och nämnderna avseende verksamhetsåret 2016 2017-04-27 Upprättat Visa dokumentet
Protokollsutdrag från kommunfullmäktiges sammanträde den 24 april 2017 - Ansvarsfrihet för styrelsen och nämnderna avseende verksamhetsåret 2016 2017-04-27 Upprättat Visa dokumentet
Protokollsutdrag från kommunfullmäktiges sammanträde den 24 april 2017 - Ansvarsfrihet för styrelsen och nämnderna avseende verksamhetsåret 2016 2017-04-27 Upprättat Visa dokumentet
Protokollsutdrag från kommunfullmäktiges sammanträde den 24 april 2017 - Ansvarsfrihet för styrelsen och nämnderna avseende verksamhetsåret 2016 2017-04-27 Upprättat Visa dokumentet
Expediering av protokollsutdrag för kännedom till grundskole- och gymnasienämnden 2017-05-02 Utgående
Expediering av protokollsutdrag för kännedom till social- och arbetsmarknadsnämnden 2017-05-02 Utgående
Expediering av protokollsutdrag för kännedom till förskolenämnden 2017-05-02 Utgående
Expediering av protokollsutdrag för kännedom till äldrenämnden 2017-05-02 Utgående
Expediering av protokollsutdrag för kännedom till stadsmiljö- och tekniska nämnden 2017-05-02 Utgående
Expediering av protokollsutdrag för kännedom till kultur- och fritidsnämnden 2017-05-02 Utgående
Expediering av protokollsutdrag för kännedom till byggnads- och tillståndsnämnden 2017-05-02 Utgående
Expediering av protokollsutdrag för kännedom till överförmyndarnämnden 2017-05-02 Utgående
Expediering av protokollsutdrag för kännedom till vaälnämnden 2017-05-02 Utgående