Diarienummer KS-0350/2017
Titel Remiss - Inbjudan från Länsstyrelsen i Jämtlands län att lämna synpunkter på ansökan om tillstånd till kameraövervakning med drönare för Geomatikk Survey AS
Startdatum 2017-04-06
Ansvarig nämnd Kommunstyrelsen
Ärendestatus Avslutat
Avslutningsdatum 2017-08-08
Kontakt kommunstyrelsen@sundbyberg.se

Dokument

Beskrivning Datum Riktning Dokument
Remiss - Inbjudan från Länsstyrelsen i Jämtlands län att lämna synpunkter på ansökan om tillstånd till kameraövervakning med drönare för Geomatikk Survey AS 2017-04-06 Inkommande Visa fil
1, 2
Förfrågan om anstånd 2017-04-06 Utgående Visa dokumentet
Svar på remiss - Inbjudan från Länsstyrelsen i Jämtlands län att lämna synpunkter på ansökan om tillstånd till kameraövervakning med drönare för Geomatikk Survey AS 2017-04-10 Utgående Visa fil
1, 2, 3
Förslag till svar på remiss - Inbjudan från Länsstyrelsen i Jämtlands län att lämna synpunkter på ansökan om tillstånd till kameraövervakning med drönare för Geomatikk Survey AS 2017-04-10 Upprättat Visa dokumentet
Undertecknat svar på remiss - Inbjudan från Länsstyrelsen i Jämtlands län att lämna synpunkter på ansökan om tillstånd till kameraövervakning med drönare för Geomatikk Survey AS 2017-05-16 Upprättat Visa dokumentet
Expediering av Sundbybergs stads svar på remiss - Dnr: 211-1635-17 2017-05-16 Utgående Visa fil
1, 2
Vänsterpartiets skrivelse den 15 maj 2017 2017-05-15 Inkommande Visa dokumentet
Protokollsutdrag från kommunstyrelsens sammanträde den 15 maj 2017 - Svar på remiss - Inbjudan från Länsstyrelsen i Jämtlands län att lämna synpunkter på ansökan om tillstånd till kameraövervakning med drönare för Geomatikk Survey AS 2017-05-17 Upprättat Visa dokumentet