Diarienummer KS-0349/2017
Titel Sundbybergs stads budget 2018 med plan för 2019 och 2020
Startdatum 2017-04-06
Ansvarig nämnd Kommunstyrelsen
Ärendestatus Avslutat
Avslutningsdatum 2017-07-05
Kontakt kommunstyrelsen@sundbyberg.se

Dokument

Beskrivning Datum Riktning Dokument
Sundbybergs stads budget 2018 med plan för 2019 och 2020 2017-04-06 Utgående Visa fil
1, 2, 3, 4, 5
Sundbybergs stads budget 2018 med plan för 2019 och 2020 2017-04-06 Upprättat Visa dokumentet
Kommunfullmäktiges revisorers budgetäskande för år 2018 2017-05-30 Inkommande Visa dokumentet
Beredning av kommunfullmäktiges revisorers budget 2018 2017-05-29 Inkommande Visa fil
1, 2
Rättelseblad den 9 juni 2017 - Sundbybergs stads budget 2018 med plan för 2019 och 2020 2017-06-09 Upprättat Visa dokumentet
Socialdemokraternas budgetförslag för 2018 med plan 2019 och 2020 2017-06-12 Inkommande Visa dokumentet
Vänsterpartiets budgetförslag för 2018 2017-06-12 Inkommande Visa dokumentet
Sverigedemokraternas budgetförslag för 2018 med plan 2019 och 2020 2017-06-12 Inkommande Visa dokumentet
Protokollsutdrag från kommunstyrelsens sammanträde den 12 juni 2017 - Sundbybergs stads budget 2018 med plan för 2019 och 2020 2017-06-13 Upprättat Visa dokumentet
Sundbybergs stads budget 2018 med plan för 2019 och 2020 2017-06-15 Upprättat Visa dokumentet
Protokollsutdrag från kommunfullmäktiges sammanträde den 28 juni 2017 - Sundbybergs stads budget 2018 med plan för 2019 och 2020 2017-07-05 Upprättat Visa fil
1, 2, 3, 4
Rättelseblad för förslag till Sundbybergs stads budget 2018 med plan för 2019-2020 2017-06-28 Inkommande Visa dokumentet
Rättelseblad för Vänsterpartiets budgetförslag för 2018 2017-06-28 Inkommande Visa dokumentet
Vänsterpartiets skrivelse den 28 juni 2017 2017-06-28 Inkommande Visa dokumentet
Sundbybergs stads budget 2018 med plan för 2019 och 2020, fastställd av kommunfullmäktige den 28 juni 2017 2017-07-05 Upprättat Visa dokumentet
Expediering av kommunfullmäktiges beslut den 28 juni 2017 rörande fastställande av Sundbybergs stads budget 2018 med plan för 2019 och 2020 2017-07-05 Utgående Visa fil
1, 2, 3