Diarienummer KS-0347/2017
Titel Medborgarförslag - Jag tycker att alla barn ska få lära sig att fiska på vintern när det är lov.
Startdatum 2017-04-06
Ansvarig nämnd Kommunstyrelsen
Ärendestatus Avslutat
Avslutningsdatum 2018-04-24
Kontakt kommunstyrelsen@sundbyberg.se

Dokument

Beskrivning Datum Riktning Dokument
Kontaktuppgifter till förslagsställaren 2017-04-06 Inkommande PUL
Medborgarförslag - Jag tycker att alla barn ska få lära sig att fiska på vintern när det är lov. 2017-04-06 Inkommande Visa dokumentet
Protokollsutdrag från kommunfullmäktiges sammanträde den 24 april 2017 - Medborgarförslag - Jag tycker att alla barn ska få lära sig att fiska på vintern när det är lov. 2017-04-27 Upprättat Visa dokumentet
Expedierat medborgarförslaget till kultur- och fritidsnämnden för handläggning och besvarande 2017-05-03 Utgående Visa fil
1, 2
Protokollsutdrag från kultur- och fritidsnämndens sammanträde den 15 juni 2017 - Medborgarförslag - Jag tycker att alla barn ska få lära sig att fiska på vintern när det är lov 2017-07-04 Upprättat Visa fil
1, 2
Protokollsutdrag från kommunfullmäktiges sammanträde den 25 september 2017 2018-04-24 Upprättat Visa dokumentet