Diarienummer KS-0343/2017
Titel Detaljplan för nybyggnation av bostadskvarter och butikslokaler samt trafikomläggning för Ulvsundaleden, Rissneleden, inom del av HJULMAKAREN 1, SKYTTEN 8, SUNDBYBERG 2:22 och 2:26 vid Sundbybergskopplet i Rissne
Startdatum 2017-04-05
Ansvarig nämnd Kommunstyrelsen
Ärendestatus Behandlas
Avslutningsdatum
Kontakt kommunstyrelsen@sundbyberg.se

Dokument

Beskrivning Datum Riktning Dokument
Ansökan om planbesked för nybyggnation av bostadskvarter och butikslokaler samt trafikomläggning för Ulvsundaleden, Rissneleden, inom del av HJULMAKAREN 1, SKYTTEN 8, SUNDBYBERG 2:22 och 2:26 vid Sundbybergskopplet i Rissne 2017-04-05 Inkommande Visa fil
1, 2, 3
Information om planbesked för nybyggnation av bostadskvarter och butikslokaler samt trafikomläggning för Ulvsundaleden, Rissneleden, inom del av HJULMAKAREN 1, SKYTTEN 8, SUNDBYBERG 2:22 och 2:26 vid Sundbybergskopplet i Rissne 2017-04-05 Utgående
Stadsledningskontorets bedömning inför planbesked för nybyggnation av bostadskvarter och butikslokaler samt trafikomläggning för Ulvsundaleden, Rissneleden, inom del av HJULMAKAREN 1, SKYTTEN 8, SUNDBYBERG 2:22 och 2:26 vid Sundbybergskopplet i Rissne 2017-04-05 Upprättat Visa dokumentet
Planbesked för nybyggnation av bostadskvarter och butikslokaler samt trafikomläggning för Ulvsundaleden, Rissneleden, inom del av HJULMAKAREN 1, SKYTTEN 8, SUNDBYBERG 2:22 och 2:26 vid Sundbybergskopplet i Rissne 2017-04-05 Utgående Visa fil
1, 2, 3, 4
Protokollsutdrag från kommunstyrelsens exploaterings- och hållbarhetsutskotts sammanträde den 22 maj 2017 - Detaljplan för nybyggnation av bostadskvarter och butikslokaler samt trafikomläggning för Ulvsundaleden, Rissneleden, inom del av HJULMAKAREN 2017-05-24 Upprättat Visa dokumentet
Protokollsutdrag från kommunstyrelsens sammanträde den 26 juni 2017 - Planbesked för nybyggnation av bostadskvarter och butikslokaler samt trafikomläggning för Ulvsundaleden, Rissneleden, inom del av HJULMAKAREN 1, SKYTTEN 8, SUNDBYBERG 2:22 och 2:26 2017-06-29 Upprättat Visa dokumentet
Underrättelse om planbesked för nybyggnation av bostadskvarter och butikslokaler samt trafikomläggning för Ulvsundaleden, Rissneleden, inom del av HJULMAKAREN 1, SKYTTEN 8, SUNDBYBERG 2:22 och 2:26 vid Sundbybergskopplet i Rissne 2017-07-19 Upprättat Visa dokumentet
Expediering av underrättelse per post om planbesked för nybyggnation av bostadskvarter och butikslokaler samt trafikomläggning för Ulvsundaleden, Rissneleden, inom del av HJULMAKAREN 1, SKYTTEN 8, SUNDBYBERG 2:22 och 2:26 vid Sundbybergskopplet i Rissne 2017-07-19 Utgående