Diarienummer KS-0342/2017
Titel Exploateringsavtal mellan Sundbybergs stad och Valla Park Holding AB avseende fastigheten Lådmakaren 3, Lådmakaren 4 och del av Sundbyberg 2:26 i Sundbyberg, skola Lådmakaren 3 vid Rissneleden mellan Lavettvägen och Kavallerivägen i Rissne
Startdatum 2017-04-05
Ansvarig nämnd Kommunstyrelsen
Ärendestatus Behandlas
Avslutningsdatum
Kontakt kommunstyrelsen@sundbyberg.se

Dokument

Beskrivning Datum Riktning Dokument
Information om exploateringsavtal mellan Sundbybergs stad och Valla Park Holding AB avseende fastigheten Lådmakaren 3, Lådmakaren 4 och del av Sundbyberg 2:26 i Sundbyberg, skola Lådmakaren 3 vid Rissneleden mellan Lavettvägen och Kavallerivägen i Rissne 2017-04-05 Utgående
Exploateringsavtal mellan Sundbybergs stad och Valla Park Holding AB avseende fastigheten Lådmakaren 3, Lådmakaren 4 och del av Sundbyberg 2:26 i Sundbyberg, skola Lådmakaren 3 vid Rissneleden mellan Lavettvägen och Kavallerivägen i Rissne 2017-04-05 Utgående Visa fil
1, 2
Exploateringsavtal mellan Sundbybergs stad och Valla Park Holding AB avseende fastigheten Lådmakaren 3, Lådmakaren 4 och del av Sundbyberg 2:26 i Sundbyberg, skola Lådmakaren 3 vid Rissneleden mellan Lavettvägen och Kavallerivägen i Rissne 2017-05-17 Upprättat Visa dokumentet
Protokollsutdrag från kommunstyrelsens exploaterings- och hållbarhetsutskotts sammanträde den 22 maj 2017 - Exploateringsavtal mellan Sundbybergs stad och Valla Park Holding AB avseende fastigheten Lådmakaren 3, Lådmakaren 4 och del av Sundbyberg 2:2 2017-05-24 Upprättat Visa dokumentet
Protokollsutdrag från kommunstyrelsens sammanträde den 12 juni 2017 - Exploateringsavtal mellan Sundbybergs stad och Valla Park Holding AB avseende fastigheten Lådmakaren 3, Lådmakaren 4 och del av Sundbyberg 2:26 i Sundbyberg, skola Lådmakaren 3 vid 2017-06-13 Upprättat Visa dokumentet
Protokollsutdrag från kommunfullmäktiges sammanträde den 26 juni 2017 - Exploateringsavtal mellan Sundbybergs stad och Valla Park Holding AB avseende fastigheten Lådmakaren 3, Lådmakaren 4 och del av Sundbyberg 2:26 i Sundbyberg, skola Lådmakaren 3 v 2017-06-29 Upprättat Visa dokumentet
Ansökan om lantmäteriförrättning 2017-07-12 Utgående Visa dokumentet
Exploateringsavtal Lådmakaren 3 2017-07-12 Utgående Visa dokumentet
Köpeavtal Lådmakaren 3 2017-07-12 Utgående Visa dokumentet
Distribuerat köpebrev för undertecknande avseende exploateringsavtal mellan Sundbybergs stad och Valla Park Holding AB avseende fastigheten Lådmakaren 3, Lådmakaren 4 och del av Sundbyberg 2:26 i Sundbyberg 2018-04-04 Utgående Visa dokumentet
Köpebrev avseende fastigheten Lådmakaren 3, Lådmakaren 4 och del av Sundbyberg 2:26 i Sundbyberg, skola Lådmakaren 3 vid Rissneleden mellan Lavettvägen och Kavallerivägen i Rissne 2018-04-03 Upprättat Visa dokumentet
Registreringsbevis 2017-06-13 Inkommande Visa dokumentet