Diarienummer KS-0340/2017
Titel Överenskommelse om exploatering mellan Sundbybergs stad och JM AB avseende fastigheten Lådmakaren 3, Lådmakaren 4 och del av Sundbyberg 2:26 i Sundbyberg, bostäder Rissneledsdelen vid Rissneleden i korsningen med Lavettvägen i Rissne
Startdatum 2017-04-05
Ansvarig nämnd Kommunstyrelsen
Ärendestatus Behandlas
Avslutningsdatum
Kontakt kommunstyrelsen@sundbyberg.se

Dokument

Beskrivning Datum Riktning Dokument
Information om överenskommelse om exploatering mellan Sundbybergs stad och JM AB avseende fastigheten Lådmakaren 3, Lådmakaren 4 och del av Sundbyberg 2:26 i Sundbyberg, bostäder Rissneledsdelen vid Rissneleden i korsningen med Lavettvägen i Rissne 2017-04-05 Utgående
Överenskommelse om exploatering mellan Sundbybergs stad och JM AB avseende fastigheten Lådmakaren 3, Lådmakaren 4 och del av Sundbyberg 2:26 i Sundbyberg, bostäder Rissneledsdelen vid Rissneleden i korsningen med Lavettvägen i Rissne 2017-04-05 Utgående Visa fil
1, 2
Överenskommelse om exploatering mellan Sundbybergs stad och JM AB avseende fastigheten Lådmakaren 3, Lådmakaren 4 och del av Sundbyberg 2:26 i Sundbyberg, bostäder Rissneledsdelen vid Rissneleden i korsningen med Lavettvägen i Rissne 2017-05-17 Upprättat Visa dokumentet
Protokollsutdrag från kommunstyrelsens exploaterings- och hållbarhetsutskotts sammanträde den 22 maj 2017 - Överenskommelse om exploatering mellan Sundbybergs stad och JM AB avseende fastigheten Lådmakaren 3, Lådmakaren 4 och del av Sundbyberg 2:26 i 2017-05-24 Upprättat Visa dokumentet
Vänsterpartiets skrivelse den 12 juni 2017 2017-06-12 Inkommande Visa dokumentet
Protokollsutdrag från kommunstyrelsens sammanträde den 12 juni 2017 - Överenskommelse om exploatering mellan Sundbybergs stad och JM AB avseende fastigheten Lådmakaren 3, Lådmakaren 4 och del av Sundbyberg 2:26 i Sundbyberg, bostäder Rissneledsdelen 2017-06-13 Upprättat Visa fil
1, 2
Vänsterpartiets skrivelse den 26 juni 2017 2017-06-26 Inkommande Visa dokumentet
Protokollsutdrag från kommunfullmäktiges sammanträde den 26 juni 2017 - Överenskommelse om exploatering mellan Sundbybergs stad och JM AB avseende fastigheten Lådmakaren 3, Lådmakaren 4 och del av Sundbyberg 2:26 i Sundbyberg, bostäder Rissneledsdele 2017-06-29 Upprättat Visa dokumentet
Ansökan om lantmäteriförrättning 2017-07-12 Utgående Visa dokumentet
Överenskommelse om exploatering JM AB 2017-07-12 Utgående Visa dokumentet
Köpeavtal JM AB 2017-07-12 Utgående Visa dokumentet
Komplettering till ansökan om lantmäteriförrättning AB171491 2017-12-08 Utgående Visa dokumentet
Expediering av köpeavtal för underskrift 2018-02-26 Utgående
Undertecknat köpebrev avseende överenskommelse om exploatering mellan Sundbybergs stad och JM AB avseende fastigheten Lådmakaren 3, Lådmakaren 4 och del av Sundbyberg 2:26 i Sundbyberg 2018-03-09 Upprättat Visa dokumentet