Diarienummer KS-0339/2017
Titel Uppföljning av kommunstyrelsens internkontrollplan i samband med tertial 1
Startdatum 2017-04-05
Ansvarig nämnd Kommunstyrelsen
Ärendestatus Avslutat
Avslutningsdatum 2017-05-29
Kontakt kommunstyrelsen@sundbyberg.se

Dokument