Diarienummer KS-0339/2016
Titel Medborgarförslag - An kladinsamlingsbehallare vore bra pà Gotgatan 11 dar atervinningsstationerna star pa Ràstensgatan?
Startdatum 2016-06-20
Ansvarig nämnd Kommunstyrelsen
Ärendestatus Avslutat
Avslutningsdatum 2017-05-17
Kontakt kommunstyrelsen@sundbyberg.se

Dokument

Beskrivning Datum Riktning Dokument
Kontaktuppgifter till förslagsställaren 2016-06-20 Inkommande PUL
Medborgarförslag - An kladinsamlingsbehallare vore bra pà Gotgatan 11 dar atervinningsstationerna star pa Ràstensgatan? 2016-06-20 Inkommande Visa dokumentet
Protokollsutdrag från kommunfullmäktiges sammanträde den 26 september 2016 - Medborgarförslag - An kladinsamlingsbehallare vore bra pà Gotgatan 11 dar atervinningsstationerna star pa Ràstensgatan? 2016-10-03 Upprättat Visa dokumentet
Expediering medborgarförslag - Klädinsamlingsbehållare 2016-10-07 Utgående Visa fil
1, 2
Stadsmiljö- och tekniska förvaltningens beslutsunderlag inför sammanträdet den 21 mars 2017 - Medborgarförslag - En klädinsamlingsbehållare vore bra på Götgatan 11 där återvinningsstationerna står på Råstensgatan 2017-03-10 Inkommande Visa fil
1, 2
Protokollsutdrag från stadsmiljö- och tekniska nämndens sammanträde den 21 mars 2017 - Medborgarförslag - An kladinsamlingsbehallare vore bra pà Gotgatan 11 dar atervinningsstationerna star pa Ràstensgatan? 2017-03-28 Inkommande Visa fil
1, 2
Protokollsutdrag från kommunfullmäktiges sammanträde den 24 april 2017 - Protokollsutdrag från stadsmiljö- och tekniska nämndens sammanträde den 21 mars 2017 - Medborgarförslag - An kladinsamlingsbehallare vore bra pà Gotgatan 11 dar atervinningsstat 2017-04-27 Upprättat Visa dokumentet
Expediering av protokollsutdrag från kommunfullmäktiges sammanträde den 24 april 2017 - Medborgarförslag - An kladinsamlingsbehallare vore bra pà Gotgatan 11 dar atervinningsstationerna star pa Ràstensgatan? 2017-05-03 Utgående Visa fil
1, 2