Diarienummer KS-0337/2017
Titel Medborgarförslag - Förslag att använda ordningsvakter och väktare för att motverka otrygghet och skadegörelse
Startdatum 2017-04-04
Ansvarig nämnd Kommunstyrelsen
Ärendestatus Avslutat
Avslutningsdatum 2018-02-13
Kontakt kommunstyrelsen@sundbyberg.se

Dokument

Beskrivning Datum Riktning Dokument
Kontaktuppgifter till förslagsställaren 2017-04-04 Inkommande PUL
Medborgarförslag - Förslag att använda ordningsvakter och väktare för att motverka otrygghet och skadegörelse. 2017-04-04 Inkommande Visa fil
1, 2
Fil som beskriver medborgarförslaget 2017-04-04 Inkommande Visa dokumentet
Protokollsutdrag från kommunfullmäktiges sammanträde den 24 april 2017 - Medborgarförslag - Förslag att använda ordningsvakter och väktare för att motverka otrygghet och skadegörelse. 2017-04-27 Upprättat Visa dokumentet
Svar på medborgarförslag - Förslag att använda ordningsvakter och väktare för att motverka otrygghet och skadegörelse 2017-08-17 Utgående Visa fil
1, 2, 3, 4
Förslag till svar på medborgarförslag - Förslag att använda ordningsvakter och väktare för att motverka otrygghet och skadegörelse 2017-08-17 Upprättat Visa dokumentet
Protokollsutdrag från kommunstyrelsens sammanträde den 18 december 2017 - Svar på medborgarförslag - Förslag att använda ordningsvakter och väktare för att motverka otrygghet och skadegörelse 2017-12-18 Upprättat Visa dokumentet
Undertecknat svar på medborgarförslag - Förslag att använda ordningsvakter och väktare för att motverka otrygghet och skadegörelse 2018-02-08 Upprättat Visa dokumentet
Expedierat ut undertecknat svar på medborgarförslag till frågeställaren 2018-02-08 Utgående