Diarienummer KS-0335/2017
Titel Förlängning av Sundbybergs stads klimat- och hållbarhetspolicy
Startdatum 2017-04-04
Ansvarig nämnd Kommunstyrelsen
Ärendestatus Avslutat
Avslutningsdatum 2017-07-13
Kontakt kommunstyrelsen@sundbyberg.se

Dokument