Diarienummer KS-0334/2017
Titel Detaljplan för byggnation av enfamiljshus/villa på delar av fastigheterna SUNDBYBERG 2:40 och SUNDBYBERG 2:85, Marieborgsgatan i Stora Ursvik, Sundbyberg
Startdatum 2017-04-02
Ansvarig nämnd Kommunstyrelsen
Ärendestatus Behandlas
Avslutningsdatum
Kontakt kommunstyrelsen@sundbyberg.se

Dokument

Beskrivning Datum Riktning Dokument
Ansökan om planbesked för byggnation av flerfamiljsfastighet på fastigheten SUNDBYBERG 2:40, Marieborgsgatan i Stora Ursvik 2017-03-31 Inkommande Visa fil
1, 2, 3, 4
Information om planbesked för byggnation av flerfamiljsfastighet på fastigheten SUNDBYBERG 2:40, Marieborgsgatan i Stora Ursvik 2017-04-05 Utgående
Stadsledningskontorets bedömning inför planbesked för byggnation av enfamiljshus/villa på delar av fastigheterna SUNDBYBERG 2:40 och SUNDBYBERG 2:85, Marieborgsgatan i Stora Ursvik, Sundbyberg 2017-04-05 Upprättat Visa dokumentet
Planbesked för byggnation av enfamiljshus/villa på delar av fastigheterna SUNDBYBERG 2:40 och SUNDBYBERG 2:85, Marieborgsgatan i Stora Ursvik, Sundbyberg 2017-04-05 Utgående Visa fil
1, 2, 3, 4
Protokollsutdrag från kommunstyrelsens exploaterings- och hållbarhetsutskotts sammanträde den 26 juni 2017 - Detaljplan för byggnation av flerfamiljsfastighet på delar av fastigheterna SUNDBYBERG 2:40 och SUNDBYBERG 2:85, Marieborgsgatan i Stora Ursv 2017-06-29 Upprättat Visa dokumentet
Information om planbesked för byggnation av flerfamiljsfastighet på delar av fastigheterna SUNDBYBERG 2:40 och SUNDBYBERG 2:85, Marieborgsgatan i Stora Ursvik, Sundbyberg 2017-06-29 Utgående
Information om planbesked för byggnation av enfamiljshus/villa på delar av fastigheterna SUNDBYBERG 2:40 och SUNDBYBERG 2:85, Marieborgsgatan i Stora Ursvik, Sundbyberg 2017-08-30 Utgående
Protokollsutdrag från kommunstyrelsens exploaterings- och hållbarhetsutskotts sammanträde den 28 augusti 2017 - Detaljplan för byggnation av flerfamiljsfastighet på delar av fastigheterna SUNDBYBERG 2:40 och SUNDBYBERG 2:85, Marieborgsgatan i Stora U 2017-08-31 Upprättat Visa dokumentet
Reviderad ansökan om planbesked för byggnation av enfamiljshus/villa på delar av fastigheterna SUNDBYBERG 2:40 och SUNDBYBERG 2:85, Marieborgsgatan i Stora Ursvik, Sundbyberg 2017-10-08 Inkommande Visa fil
1, 2
Bekräftelse om avgift enligt plantaxa 2017-10-10 Inkommande Visa dokumentet
Protokollsutdrag från kommunstyrelsens exploaterings- och hållbarhetsutskotts sammanträde den 23 oktober 2017 - Detaljplan för byggnation av enfamiljshus/villa på delar av fastigheterna SUNDBYBERG 2:40 och SUNDBYBERG 2:85, Marieborgsgatan i Stora Urs 2017-10-24 Upprättat Visa dokumentet
Vänsterpartiets skrivelse den 13 november 2017 2017-11-13 Inkommande Visa dokumentet
Protokollsutdrag från kommunstyrelsens sammanträde den 13 november 2017 - Planbesked för byggnation av enfamiljshus/villa på delar av fastigheterna SUNDBYBERG 2:40 och SUNDBYBERG 2:85, Marieborgsgatan i Stora Ursvik, Sundbyberg 2017-11-15 Upprättat Visa dokumentet
Underrättelse om planbesked för byggnation av enfamiljshus/villa på delar av fastigheterna SUNDBYBERG 2:40 och SUNDBYBERG 2:85, Marieborgsgatan i Stora Ursvik, Sundbyberg 2017-11-19 Utgående Visa fil
1, 2, 3
Brev i retur (fel adress) om planbesked 2017-11-27 Inkommande