Diarienummer KS-0332/2016
Titel Upphandlingspolicy för Sundbybergs stad
Startdatum 2016-06-14
Ansvarig nämnd Kommunstyrelsen
Ärendestatus Avslutat
Avslutningsdatum 2017-07-05
Kontakt kommunstyrelsen@sundbyberg.se

Dokument

Beskrivning Datum Riktning Dokument
Förslag till upphandlingspolicy för Sundbybergs stad 2016-06-14 Upprättat Visa dokumentet
Remiss - Förslag till upphandlingspolicy för Sundbybergs stad - för yttrande senast den 30 september 2016 2016-06-30 Utgående Visa fil
1, 2
Remiss - Förslag till upphandlingspolicy för Sundbybergs stad 2016-09-08 Utgående Visa fil
1, 2
Byggnads- och tillståndsnämndens underlag till sammanträde den 19 september 2016 - Upphandlingspolicy för Sundbybergs stad 2016-09-08 Inkommande Visa dokumentet
Stadsmiljö och tekniska nämndens beslutsunderlag inför sammanträde den 20 september 2016 - Svar på remiss - Förslag till upphandlingspolicy för Sundbybergs stad 2016-09-08 Inkommande Visa dokumentet
Grundskole- och gymnasienämndens beslutsunderlag inför sammanträde 20 september 2016 - Yttrande över remiss - Förslag till upphandlingspolicy för Sundbybergs stad 2016-09-09 Inkommande Visa fil
1, 2
Förskolenämndens beslutsunderlag inför sammanträde - Yttrande över remiss - Förslag till upphandlingspolicy för Sundbybergs stad 2016-09-09 Inkommande Visa fil
1, 2
Beslutsunderlag inför Social- och arbetsmarknadsnämndens sammanträde den 27 september 2016 - Yttrande över remiss "Förslag till upphandlingspolicy för Sundbybergs stad" 2016-09-15 Inkommande Visa dokumentet
Beslutsunderlag till äldrenämndens sammanträde den 29 september 2016 - Svar på remiss - Upphandlingspolicy för Sundbybergs stad 2016-09-19 Inkommande Visa fil
1, 2
Beslutsunderlag inför Kultur- och fritidsnämndens sammanträde den 22 september 2016 - Yttrande över förslag till upphandlingspolicy för Sundbybergs stad 2016-09-19 Inkommande Visa dokumentet
Protokollsutdrag från stadsmiljö- och tekniska nämndens sammanträde den 20 september 2016 - Svar på remiss - Förslag till upphandlingspolicy för Sundbybergs stad 2016-09-22 Inkommande Visa fil
1, 2, 3
Remissvar Protokollsutdrag från byggnads- och tillståndsnämndens sammanträde den 19 september 2016 - Remiss - Förslag till upphandlingspolicy för Sundbybergs stads 2016-09-23 Inkommande Visa fil
1, 2
Protokollsutdrag från grundskole- och gymnasienämndens sammanträde den 20 september 2016 - Yttrande över remiss - Förslag till upphandlingspolicy för Sundbybergs stad 2016-09-23 Inkommande Visa fil
1, 2
Protokollsutdrag från kultur- och fritidsnämndens sammanträde den 22 september 2016 - Yttrande över förslag till upphandlingspolicy för Sundbybergs stad (KFN-0186/2016) 2016-09-27 Inkommande Visa dokumentet
Protokollsutdrag från äldrenämndens sammanträde den 29 september 2016 - Svar på remiss - Upphandlingspolicy för Sundbybergs stad 2016-09-29 Inkommande Visa fil
1, 2, 3
Protokollsutdrag från social- och arbetsmarknadsnämndens sammanträde den 27 september 2016 - Yttrande över remiss "Förslag till upphandlingspolicy för Sundbybergs stad" 2016-09-30 Inkommande Visa fil
1, 2, 3, 4
Protokollsutdrag från förskolenämndens sammanträde den 22 september 2016 - Yttrande över remiss - Förslag till upphandlingspolicy för Sundbybergs stad - 2016-09-29 Inkommande Visa fil
1, 2
Remiss - Förslag till upphandlingspolicy för Sundbybergs stad 2016-10-07 Utgående Visa fil
1, 2
Sundbybergs stadshus ABs besultsunderlag inför sammanträde den 18 november 2016 - Remissyttrande över upphandlingspolicy för Sundbybergs stad 2016-11-17 Inkommande Visa fil
1, 2
Protokollsunderlag från Sundbybergs stadshus ABs sammanträde den 18 november 2016 - Remissvar över upphandlingspolicy för Sundbybergs stad 2016-11-23 Inkommande Visa fil
1, 2
Upphandlingspolicy för Sundbybergs stad 2017-01-18 Utgående Visa fil
1, 2, 3
Förslag till upphandlingspolicy för Sundbybergs stad 2017-03-27 Upprättat Visa dokumentet
Socialdemokraternas skrivelse den 12 juni 2017 2017-06-12 Inkommande Visa dokumentet
Vänsterpartiets skrivelse den 12 juni 2017 2017-06-12 Inkommande Visa dokumentet
Protokollsutdrag från kommunstyrelsens sammanträde den 12 juni 2017 - Upphandlingspolicy för Sundbybergs stad 2017-06-13 Upprättat Visa dokumentet
Socialdemokraternas skrivelse den 26 juni 2017 2017-06-26 Inkommande Visa dokumentet
Vänsterpartiets skrivelse den 26 juni 2017 2017-06-26 Inkommande Visa dokumentet
Protokollsutdrag från kommunfullmäktiges sammanträde den 26 juni 2017 - Upphandlingspolicy för Sundbybergs stad 2017-06-29 Upprättat Visa dokumentet
Upphandlingspolicy för Sundbybergs stad 2017-07-04 Upprättat Visa dokumentet
Expediering av kommunfullmäktiges beslut den 26 juni 2017 - Fastställande av upphandlingspolicy för Sundbybergs stad 2017-07-05 Utgående Visa fil
1, 2, 3