Diarienummer KS-0330/2017
Titel Sundbybergs stads miljöstipendium 2017
Startdatum 2017-03-31
Ansvarig nämnd Kommunstyrelsen
Ärendestatus Avslutat
Avslutningsdatum 2017-08-18
Kontakt kommunstyrelsen@sundbyberg.se

Dokument

Beskrivning Datum Riktning Dokument
Ansökan till miljöstipendium 2017 - Cykelfrämjade och projektet Frihet på cykel 2017-03-31 Inkommande Visa fil
1, 2
Sundbybergs stads miljöstipendium 2017 2017-04-04 Utgående Visa fil
1, 2, 3
Stadsledningskontorets underlag till Sundbybergs stads miljöstipendium 2017 2017-04-11 Upprättat Visa dokumentet
Protokollsutdrag från kommunstyrelsens sammanträde den 15 maj 2017 - Sundbybergs stads miljöstipendium 2017 2017-05-17 Upprättat Visa dokumentet