Diarienummer KS-0329/2017
Titel Kommunstyrelsens tertialrapport 1 med helårsprognos 2017
Startdatum 2017-03-31
Ansvarig nämnd Kommunstyrelsen
Ärendestatus Avslutat
Avslutningsdatum 2017-05-29
Kontakt kommunstyrelsen@sundbyberg.se

Dokument

Beskrivning Datum Riktning Dokument
Kommunstyrelsens tertialrapport 1 med helårsprognos 2017 2017-03-31 Utgående Visa fil
1, 2
Anvisningar till nämnd gällande tertialrapport 1 2017 2017-04-10 Inkommande Visa fil
1, 2
Kommunstyrelsens tertialrapport 1 med helårsprognos 2017 2017-05-08 Upprättat Visa dokumentet
Protokollsutdrag från kommunstyrelsens sammanträde den 15 maj 2017 - Kommunstyrelsens tertialrapport 1 med helårsprognos 2017 2017-05-17 Upprättat Visa fil
1, 2