Diarienummer KS-0329/2016
Titel Medborgarförslag - Det saknas laddstolpar för el/hybrid-bilar i Sundbyberg.
Startdatum 2016-06-11
Ansvarig nämnd Kommunstyrelsen
Ärendestatus Avslutat
Avslutningsdatum 2017-06-16
Kontakt kommunstyrelsen@sundbyberg.se

Dokument

Beskrivning Datum Riktning Dokument
Kontaktuppgifter till förslagsställaren 2016-06-11 Inkommande PUL
Medborgarförslag - Det saknas laddstolpar för el/hybrid-bilar i Sundbyberg. 2016-06-11 Inkommande Visa dokumentet
Protokollsutdrag från kommunfullmäktiges sammanträde den 26 september 2016 - Medborgarförslag - Det saknas laddstolpar för el/hybrid-bilar i Sundbyberg. 2016-10-03 Upprättat Visa dokumentet
Expediering medborgarförslag - Det saknas laddstolpar 2016-10-07 Utgående Visa fil
1, 2
Stadsmiljö- och tekniska nämndens underlag till sammanträdet den 25 april Medborgarförslag - Det saknas laddstolpar för elhybrid bilar i Sundbyberg 2017-04-13 Inkommande Visa fil
1, 2
Protokollsutdrag från stadsmiljö- och tekniska nämndens sammanträde den 25 april 2017 - Medborgarförslag - Det saknas laddstolpar för el/hybrid-bilar i Sundbyberg 2017-05-02 Inkommande Visa fil
1, 2
Protokollsutdrag från kommunfullmäktiges sammanträde den 29 maj 2017 - Protokollsutdrag från stadsmiljö- och tekniska nämndens sammanträde den 25 april 2017 - Medborgarförslag - Det saknas laddstolpar för el/hybrid-bilar i Sundbyberg 2017-06-02 Upprättat Visa dokumentet
Expediering av protokollsutdrag från kommunfullmäktiges sammanträde den 29 maj 2017 för kännedom 2017-06-07 Utgående Visa fil
1, 2