Diarienummer KS-0325/2017
Titel Valärenden till de kommunala råden 2017
Startdatum 2017-03-29
Ansvarig nämnd Kommunstyrelsen
Ärendestatus Behandlas
Avslutningsdatum
Kontakt kommunstyrelsen@sundbyberg.se

Dokument

Beskrivning Datum Riktning Dokument
Protokollsutdrag från kommunfullmäktiges sammanträde den 27 mars 2017 - Valärenden till de kommunala råden 2017 2017-04-04 Upprättat Visa dokumentet
Expediering av protokollsutdrag från kommunfullmäktiges sammanträde den 27 mars 2017 - Valärenden till de kommunala råden 2017 2017-04-06 Utgående Visa fil
1, 2
avsägelse nämnder och bolag 2017-09-12 Inkommande Visa dokumentet
Protokollsutdrag från kommunfullmäktiges sammanträde den 25 september 2017 - Valärenden till de kommunala råden 2017 2017-09-29 Upprättat Visa dokumentet
Expediering - KS-0325/2017-6 - Protokollsutdrag från kommunfullmäktiges sammanträde den 25 september 2017 - Valärenden till de kommunala råden 2017 2017-10-06 Utgående Visa fil
1, 2