Diarienummer KS-0325/2017
Titel Valärenden till de kommunala råden 2017
Startdatum 2017-03-29
Ansvarig nämnd Kommunstyrelsen
Ärendestatus Avslutat
Avslutningsdatum 2018-08-21
Kontakt kommunstyrelsen@sundbyberg.se

Dokument

Beskrivning Datum Riktning Dokument
Avsägelse av Benny Nascimento (MP) som ledamot i styrgruppen för Fair Trade City samt fyllnadsval för tiden fram till den 31 december 2018 2017-03-29 Utgående
Protokollsutdrag från kommunfullmäktiges sammanträde den 27 mars 2017 - Valärenden till de kommunala råden 2017 2017-04-04 Upprättat Visa dokumentet
Expediering av protokollsutdrag från kommunfullmäktiges sammanträde den 27 mars 2017 - Valärenden till de kommunala råden 2017 2017-04-06 Utgående Visa fil
1, 2
avsägelse nämnder och bolag 2017-09-12 Inkommande Visa dokumentet
Avsägelse av Sofie Åhgren (S) som ledamot i styrgruppen för Fair Trade City samt fyllnadsval för tiden fram till den 31 december 2018 2017-09-18 Utgående
Protokollsutdrag från kommunfullmäktiges sammanträde den 25 september 2017 - Valärenden till de kommunala råden 2017 2017-09-29 Upprättat Visa dokumentet
Expediering - KS-0325/2017-6 - Protokollsutdrag från kommunfullmäktiges sammanträde den 25 september 2017 - Valärenden till de kommunala råden 2017 2017-10-06 Utgående Visa fil
1, 2